HORAŢIU HANGANU, FONDATOR CONSERVATION CARPATHIA, COLABORATOR ÎN RETROCEDĂRILE ORGANIZATE PENTRU AL ROMÂNIEI PAUL-PHILIPPE

0

un material realizat împreună cu Nostra Silva

Horaţiu Hanganu este, alături de 11 cetăţeni străini, membru fondator al Fundaţiei Conservation Carpathia.

Scopul principal şi fundamental” al organizaţiei, conform şedinţei de constituire din 7 ianuarie 2009, la care au participat personal toţi membrii fondatori, era “să creeze un Parc Naţional în Carpaţii de Sud ai României (…) într-o zonă suficient de extinsă pentru a găzdui un număr semnificativ de carnivore mari“. La 3 august 2012, “scopul principal şi de bază” se stabileşte a fi atins în “Carpaţii Meridionali (…) prin achiziţionarea de păduri şi pajişti naturale“.

cei 12 “vizionari” care au înfiinţat Fundaţia Conservation Carpathia

În materialele de prezentare ale Conservation Carpathia, personajele reunite în acest proiect de acaparare a Munţilor Făgăraş sunt prezentaţi drept “vizionari“, miliardari şi filantropi care construiesc, prin acţiunile lor din prezent, un viitor spectaculos, în primul rând pentru natură.

Horaţiu Hanganu, fondator Conservation Carpathia

Horaţiu Hanganu nu era, la data înfiinţării, nici miliardar, nici filantrop, dar cu certitudine, era un “vizionar”. Dar care era “viziunea” şi rolul acestui fondator al Conservation Carpathia în realizarea scopului declarat de achiziţionare de terenuri forestiere şi agricole?

Îl anticipăm, de această dată, expunând implicarea lui Horaţiu Hanganu în organizarea retocedărilor pentru Al României Paul-Philippe, aşa cum se numeşte în cartea de identitate eliberată de Statul Român.

Colaborare asigurată de Iacob Sorin Ion, partener al societăţilor miliardarilor din Conservation Carpathia, implicat în tranzacţii imobiliare şi în activitatea unor grupuri de interese ce au ca scop revendicarea şi cumpărarea unor suprafeţe de teren forestier. Printre alte activităţi, Iacob Sorin Ion a intermediat vânzarea a  mii de hectare către societăţile înfiinţate de membrii fondatori ai Conservation Carpathia. Iacob Sorin Ion este şi inculpat în dosarul retrocedării ilegale a 43.000 hectare aflat în rejudecare la Curtea de Apel Braşov.

Iacob Sorin Ion, colaborator Conservation Carpathia

La 16 iulie 2014, SC GEOPROCESSING SRL, prin administrator şi asociat unic Horaţiu Hanganu, a încheiat un contract de execuţie lucrări cu Paul-Philippe Al României, reprezentat de mandatar Iacob Sorin Ion, pentru:

  • întocmirea documentaţiilor tehnice necesare validării amplasamentelor
  • efectuarea de măsurători şi întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie
  • documentaţii pentru emiterea titlurilor de proprietate şi pentru înscrierea în cartea funciară.

Lucrările urmau să vizeze o suprafaţă totală de 11.291 hectare, identificată de părţi astfel:

Locaţia terenuluiSuprafaţa
comuna Zorleni, judeţul Vaslui50 ha teren agricol
comuna Banloc, judeţul Timiş700 ha pădure şi 80 ha teren agricol
oraş Sinaia2 construcţii
oraş Satu Mare1 construcţie
comuna Măneşti, judeţul Prahova111 ha teren agricol
comuna Mănăstirea, judeţul Călăraşi50 ha teren agricol şi 600 ha pădure
comuna Spanţov, judeţul Călăraşi900 ha teren agricol, baltă şi stufăriş
comuna Dorobonaţu, judeţul Călăraşi800 ha teren agricol
comuna Boşneagu, judeţul Călăraşi1000 ha teren agricol
comuna Borcea, judeţul Călăraşi7000 ha teren agricol
municipiul Bucureşti0,80 ha teren curţi construcţii

Preţul stabilit pentru serviciile prestate a fost de 118.410 Euro, plătibil fie după înscrierea în carte funciară, fie după înstrăinarea imobilelor.

Iacob Sorin Ion acţiona în calitate de mandatar al cetăţeanului Al României Paul-Philippe în baza unor contracte încheiate pentru vânzarea sau retrocedarea unor suprafeţe ce depăşesc 50.000 hectare de teren agricol sau forestier:

În general, suprafeţele urmau să fie vândute – de exemplu, pentru Pădurea Broşteni, preţul fiind stabilit pentru 1.800 Euro pe hectar pentru Al României Paul-Philippe, orice sumă obţinută peste acest preţ urmând să revină mandatarului Iacob Ion Sorin.

Membrul fondator al Conservaţion Carpathia şi-a folosit abilităţile “vizionare” şi a reuşit să finalizeze o parte din documentaţiile solicitate, terenurile fiind ulterior înstrăinate.

S-au întocmit proiecte şi promisiuni de vânzare-cumpărare: 1.062 hectare teren agricol au fost promise BLEASDEALE CORP,  cu sediul în Insulele Seychelles, pentru 2.142.000 Euro.

700 hectare pădure au fost vândute lui Ion Ţiriac, aşa cum se lăuda Iacob Sorin Ion unor colegi de profesie (intermediari şi gestionari de “retrocedări”).

Prin promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, Iacob Sorin Ion s-a obligat să vândă SC FOREST AND BIOMASS ROMÂNIA S.A. suprafaţa de 704 hectare teren forestier, situat în satul Ersig, comuna Vermeş, judeţul Caras-Severin, pentru preţul de 1.900.804 Euro.

Iacob Sorin Ion încheiase anterior, la 16 iulie 2013, promisiunea de vânzare – cumpărare cu Al României Paul-Philippe, preţul stabilit pentru cele 704 hectare din judeţul Caraş – Severin fiind de 1.100.000 Euro.

Un profit de 800.000 Euro pentru colaboratorul Conservation Carpathia, Iacob Sorin Ion, plătit şi pentru asumarea “riscului” unei confruntări cu SC RECIPLIA SRL, firma lui Remus Truică, ce deschisese un proces pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare.

Înainte de a începe să lucreze cu Iacob Sorin Ion şi Horaţiu Hanganu, Al României Paul – Philippe încheiase mai multe contracte cu SC RECIPLIA SRL şi SC LOT INVEST SRL pentru suprafeţe totale de 64.597 hectare, cu o valoare estimată de părţi la peste 243.000.000 EURO.

După ce Horaţiu Hanganu a apărut în dosarul retrocedărilor ilegale Paltin Sturza – Viorel Hrebenciuc – Ioan Adam ş.a., la 13 martie 2015 Fundaţia Conservation Carpathia a luat act de demisia lui Horaţiu Hanganu “din funcţia de membru al consiliului director şi de vicepreşedinte“, act ce a produs efecte la 15 iunie 2016, dată la care Judecătoria Zărneşti a încuviinţat demisia.

Horaţiu Hanganu a renunţat “momentan” la funcţiile de conducere pe care le deţinea în consiliul director al Fundaţiei Conservation Carpathia, dar şi-a păstrat calitatea de membru fondator, dobândită în momentul constituirii fundaţiei.

Aceasta este o mică parte din “viziunea” membrului fondator al Fundaţiei Conservation Carpathia, pusă în aplicare împreună Iacob Sorin Ion, unul din colaboratorii principali ai societăţilor comerciale înfiinţate de miliardarii la fel de “vizonari”, colegi ai filantropului Horaţiu Hanganu.

“Viziunea”?

Nici mai mult, nici mai puţin: achiziţionarea Munţilor Făgăraş!

La această “viziune”, la această ofertă a iadului lansată de tot felul de organizaţii, “prinţi” şi miliardari, Statul Român trebuie să răspundă cu clarviziune, să priceapă fenomenul de acaparare a teritoriului României în toate detaliile lui, să îl stopeze şi să recupereze toate proprietăţile de care a fost jefuit poporul român, în ansamblul său.

Vincit omnia veritas!

Distribuie

Lasă un comentariu

Top