Cum sunt promovate interesele firmelor de casă din cadrul DRDP Cluj. De ce Narcis Neaga nu recunoaște implicarea în derularea unor contracte defectuase

0

 Redacția Opinia Transilvană a publicat un articol  legat de afacerile celor din DRDP Cluj  și a modului în care banii alocați dezvoltării infrastructurii sunt deserviți firmelor de casă. La scurt timp am avut reacții chiar din partea fostului director al CNAIR care a negat cu desăvârșire orice implicare în dezvăluirile făcute de redacția noastră. Printr-un drept la replică, întins pe 9 pagini, Narcis Neaga a dezmințit orice implicare în afacerile DRDP Cluj.

 Există totuși niște detalii de culise referitoare la modul în care au fost promovate interesele CONSTRUCT MOD SRL și ale TRAMECO SA din Oradea în cadrul contractului 5R12 – Reabilitare DN 76 Vârfurile – Ştei, în valoare de 170 milioane lei, care beneficiază de finanţare prin POIM (2014-2020) și care a fost reziliat în 29.11.2017 la un stadiu fizic de 80%.

Presiunile exercitate de Narcis-Ştefan NEAGA asupra consultantului DRDP Cluj pentru modificarea documentației de evaluare ale contractului în urma rezilierii au condus la anularea dreptului CNAIR de a percepe penalităţi ce au fost stabilite în sarcina antreprenorului în cuantum de circa 35 milioane lei.

În luna septembrie 2018, DRDP Cluj a întocmit un document de evaluarea a contractului în urma rezilierii în care a evidențiat că antreprenorul nu a respectat  termenului de finalizare a lucrărilor (19.10.2017) motiv pentru care a calculat penalităţi de întârziere în cuantum de circa 35 milioane lei, aprobate de Radu-Ilie BĂRUŢĂ (la acea dată director general regional al DRDP Cluj).

Ulterior, Narcis-Ştefan NEAGA l-a implicat neoficial pe consilierul său, Octavian BRASAI, pentru reevaluarea situației, care a efectuat un nou document de evaluare a contractului în urma rezilierii (transmis CNAIR în aprilie 2019) în care a argumentat că beneficiarul investiției nu este îndreptăţită la aplicarea penalităţilor de întârziere, documentul fiind aprobat de Crina Maria LĂPUŞAN (numită între timp de către Narcis-Ştefan NEAGA reprezentant legal al DRDP Cluj).

În documentele de evaluare a contractului în urma rezilierii întocmit de DRDP Cluj era precizat și faptul că în cadrul contractului au fost efectuate lucrări anterior rezilierii în cuantum de circa 24 milioane lei de către TRAMECO SA. În eventualitatea în care nu ar fi fost anulate penalitățile prin refacerea documentului de evaluare, această sumă ar fi putut fi achitată antreprenorului/constructorului, numai după recuperarea penalităților în cuantum de 35 milioane lei. 

În urma rezilierii contractului, din cauza nefinalizării zidurilor de sprijin din beton armat în anul 2018 s-au produs alunecări de teren la km 86+400. Pentru remedierea deficienței, Radu Ilie BĂRUȚĂ a solicitat firmei SELINA SRL să efectueze lucrări de intervenție. În cadrul acestor lucrări SELINA SRL a edificat 3 sisteme de drenuri transversale și un sistem de drenuri în spic pentru colectarea apei provenită de la un izvor însă nu le-a încastrat în stratul bun, ceea ce a determinat, în opinia specialiștilor, producerea unor noi alunecări de teren în februarie 2019. A rezultat necesitatea efectuării unor noi lucrări, fiind încheiat un contract cu DACIA FABER SRL Cluj-Napoca în valoare de 1,5 milioane lei pentru remedierea alunecării de teren.

Aceste costuri nu i-au fost imputate antreprenorului deși în opinia unor specialiști din DRDP Cluj încadrarea alunecării drept calamitate este eronată deoarece evenimentul nu a avut la bază cauze naturale, ci lipsa lucrărilor de întreținere a terasamentelor și erori de execuție în cadrul contractului 5R12 și în derularea lucrărilor pentru remedierea lucrărilor efectuate în anul 2018.

La data 22.04.2019, în Registrul Operaţiunilor Generatoare de Obligaţii de Plată (ROGOP, disponibil pe site-ul oficial al CNAIR SA) este înregistrată obligaţia de plată ce revine CNAIR SA în baza facturii nr.48 din 19.04.2019 a CONSTRUCT MOD SRL în valoare de 28.901.727,30 lei.

În iunie 2019, Direcţia Generală Dezvoltare Infrastructură Rutieră (DGDIR) din cadrul CNAIR a transmis către CONSTRUCT MOD SRL o adresă în care îşi declară nemulţumirea faţă de modul de soluţionare al DRDP Cluj a situației în cauză (documentul de evaluare la rezilierea contractului întocmit de DRDP Cluj prin care sunt anulate penalitățile în cuantum de 35 milioane lei) şi solicită, în conformitate cu prevederile Clauzei 20 (Reclamaţii, Dispute şi Mediere) revizuirea modului de soluţionare. Adresa a fost semnată inclusiv de Narcis Ştefan NEAGA pe lângă Sorin Florin SCARLAT – director general adjunct DGDIR şi Mihail Petea BĂŞULESCU – directorul Direcţiei Dezvoltare DN, Poduri şi Variante Ocolitoare.

Cu toate acestea, în data de 11.07.2019, în ultima zi de activitate în calitate de director general, Narcis-Ştefan NEAGA a aprobat efectuarea unei plăţi către CONSTRUCT MOD SRL în cuantum de 23.974.334,37 lei, reprezentând plata facturii emise de antreprenor, la care s-au aplicat reţineri. Suma de bani urma să ajungă la TRAMECO SA, prestator de servicii în cadrul contractului 5R12, în baza unui contract de cesiune de creanță încheiat de CONSTRUCT MOD SRL cu TRAMECO SA. 

Distribuie

Lasă un comentariu

Top