Ce dobânzi și penalități riscă cei care nu își plătesc la timp taxele la STAT

0

Românii au luat cu asalt ghișeele administrațiilor fiscale încă din primele zile ale noului an. În prima parte a anului trebuie plătite taxele și impozitele pe locuință, teren, mașină, locul de parcare, dar și regularizarea impozitului pe venit și contribuții sociale sau de sănătate pentru cei cu drepturi de autor, arendă sau venituri din chirie. 


Cine plătește la timp primește o bonificație de până la 10%. Însă pe lângă reducerea primită, un alt motiv pentru înghesuială este teama de dobânzi și penalități. Cum se calculează Depășirea termenului de scadență pentru achitarea obligațiilor fiscale principale aduce cu sine dobânzi și penalități, potrivit Codului de Procedură Fiscală, scrie avocet.net, preluat de Libertatea.


Dobânda este echivalentul prejudiciului creat statului ca urmare a neachitării sumelor. Dobânda este calculată pentru fiecare zi de întârziere. Nivelul dobânzii este de 0,02% pe zi. Per total, asta ar însemna circa 7,3% pe un an întreg. Și penalitățile de întârziere se calculează raportat la fiecare zi de întârziere după termenul de plată, numai că procentul este de 0,01 pentru fiecare zi.

 Într-un an, penalitățile ar însemna 3,65% din suma datorată. Însă nu este un simplu calcul aritmetic, căci penalitățile se calculează la suma anterioară, care include alte penalități, și tot așa. Spre exemplu, dacă cineva își plătește impozitul pe mașină la 21 de zile după expirarea termenului legal, penalitățile pentru ziua a 21-a se vor aplica la o sumă mai mare, fiind o progresie continuă din prima zi. 
Plata penalităților nu exclude plata dobânzilor. Există și o serie de excepții de la plata dobânzilor și penalităților. Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. 
Există însă penalități de nedeclarare pentru contribuabilii care nu își declară obligațiile sau le declară greșit.  Penalitatea de nedeclarare este de 0,08% pe zi și se calculează din ziua în care expiră termenul legal de plată până la ziua plății efective. 
Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul datoriilor. Majorările de întârziere sunt calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună și se aplică din ziua la care expira termenul legal de plată până la cea în care obligația fiscală este stinsă. (libertatea)

Distribuie

Lasă un comentariu

Top