Pentru a atrage fondurile europene, LA SEBEŞ SE CONSTITUIE UN GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ

0

Municipiul Sebeş are în vedere rezolvarea problemelor comunităţilor marginalizate prin utilizarea noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020: Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC). Este vorba de combaterea sărăciei şi excluziunii sociale de la nivel urban şi stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local şi implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

sebes-panoramic

Noul instrument de dezvoltare teritorială vizează gestionarea măsurilor de către comunitate prin Grupuri de Acţiune Locală, formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat, pentru a face paşi importanţi spre dezvoltarea comunităţilor marginalizate într-un mod mai concret, mai durabil şi mai favorabil incluziunii.

În acest sens, la Sebeş, este în curs de constituire un Grup de Acţiune Locală (denumit simbolic GAL) care va reuni, alături de autoritatea publică locală, pe toţi cei interesaţi de rezolvarea problemelor comunităţilor marginalizate (fie că este vorba de organizaţii neguvernamentale, instituţii publice, societăţi comerciale sau persoane fizice).

dorin-nistor-tricolor

”Grupul de Acţiune Locală va elabora o Strategie de Dezvoltare Locală prin care se vor stabili priorităţile de investiţii pentru care vom solicita finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană. Invităm toate organizaţiile şi persoanele implicate şi active să participe la constituirea GAL Sebeş, astfel încât să găsim împreună cele mai bune soluţii pentru rezolvarea unor probleme stringente ale zonelor defavorizate din municipiu.” spune primarul Municipiului Sebeş, Dorin Nistor.

În perioada de programare 2014-2020, la nivelul oraşelor şi municipiilor cu populaţie de peste 20.000 de locuitori, prin DLRC se propune o abordare integrată în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunităţile marginalizate, prin corelarea şi asigurarea complementarităţii între investiţiile în infrastructură de tip FEDR (finanţate prin Programul Operaţional Regional – POR) şi măsurile de tip FSE (finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman – POCU).

Prin Programul Operaţional Regional (Axa Prioritară 9) se vor finanţa: investiţiile în infrastructura de locuire; investiţiile în infrastructura de sănătate, servicii sociale; investiţiile în infrastructura de educaţie; investiţiile în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate; crearea/ reabilitarea/ modernizarea spaţiilor publice urbane.

Prin Programul Operaţional Capital Uman (Obiective Specifice 5.1) se vor finanţa măsurile integrate destinate comunităţii marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală, în domeniile: educaţiei; ocupării şi participării pe piaţa muncii; dezvoltării şi furnizării de servicii sociale, medicale şi medico-sociale; asistenţei sociale şi combaterii discriminării sau segregării.

”După constituirea Grupului de Acţiune Locală şi elaborarea studiului de referinţă în vederea identificării teritoriului de intervenţie, va avea loc mobilizarea, facilitarea şi consultarea comunităţilor urbane marginalizate vizate. Ulterior, se va trece la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi a listei indicative de intervenţii prin care Grupul de Acţiune Locală consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei. Strategia va fi depusă pentru finanţare din fonduri europene. Estimăm că valoarea totală a investiţiilor se va ridica la aproximativ 7 milioane de Euro.”  a completat Dorin Nistor.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top