Pădurile sunt protejate de Codul Silvic, nu prin transformarea lor în Păduri – Parc! Care sunt interesele în Pădurea Băneasa?

0

Fordaq- Comunitatea  Forestierilor din România și  Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România –Nostra  Silva  consideră că gospodărirea durabilă a pădurilor se face prin respectarea regimului  silvic instituit de legislația  silvică și de mediu!  Implementarea  eficientă a regimului  silvic, inclusiv  combaterea  tăierilor ilegale, se face cu angajament, capacitate administrativă,  prin identificarea unor soluții de finanțare și prin eliminarea suprareglementării,  nu  prin  haos  administrativ, populism,  demagogie,  circ  mediatic și false măsuri de protecție,  dispuse  ad-hoc,  televizat!

Cele două organizații sunt primele  care manifestă o reacție la dezinformarea opiniei publice privind  “redarea Pădurii Băneasa bucureștenilor”, “protecția prin încadrarea acesteia ca Pădure Parc” , măsuri dispuse televizat de către domnul ministru Costel Alexe. “Pădurea Parc”  este  definită  de Legea  220/2018 și nu înseamnă protecția pădurilor,  ci  un regim derogatoriu  de la  regimul  silvic  pentru  transformarea pădurii în parc!

Declarațiile alarmiste  privind   “tăierea la ras” a  Pădurii  Băneasa au  fost infirmate  chiar  de către reprezentanții Corpului  de Control  al  Ministerului, în prezența domnului  ministru  Costel  Alexe, care  au  arătat că recoltările  de arbori  au  fost  executate în cadrul unor lucrări  de îngrijire  a pădurii,  necesare  tehnic și  legal  aprobate. Oricine a cultivat flori sau  roșii  știe că  acestea  trebuie  rărite și curățate de buruieni! De asememnea, pădurea trebuie  rărită  și  păstrate  speciile  de  valoare!

Proprietarii de pădure și forestierii constată cu stupoare dezinformările aruncate în spațiul public într-un termen foarte scurt și își exprimă îngrijorarea față de interesele reale care se ascund în spatele sloganului  “protejăm pădurile României”.

În luna octombrie 2019 transformarea  unei  părți din Pădurea  Baneasa  în “Padure -Parc”, solicitată  de Primaria  Capitalei în baza  Legii 220/2018, era  acuzată de ONG-Ecocivica, că  va conduce  la  “defrișări și afectarea gravă a pădurii.” La distanță de doar 3 luni ministrul  mediului Costel  Alexe anunță public faptul că, pentru a fi protejată Pădurea Băneasa, aceasta va avea un regim juridic modificat, va fi încadrată  ca  “Padure Parc”,   cu  “interzicerea  tăierii  lemnului  în scop  economic”.    Aceeași ONG-iști salută astăzi intervenția ministrului mediului aclamând “Salvarea Pădurii  Baneasa!?

Deci  care  este  realitatea? Pădurile  sunt  protejate  de regimul  silvic  definit  prin Codul  Silvic,  nu  prin transformarea  lor  în Păduri –  Parc!

Așa cum prevede  articolul 3 din Legea  220/2018,” actele de punere în valoare pentru pădurile-parc se aprobă de către structura de specialitate competentă teritorial a autorității publice centrale, care răspunde de silvicultură, în baza studiilor de specialitate aprobate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, prin care se stabilesc lucrările speciale care au ca scop realizarea structurilor neregulate, mozaicate, a sistematizării în plan orizontal și în volum a pădurii, pe zone și secțiuni peisagistice. ”  Pădurile –Parc reprezintă un regim derogatoriu de la  regimul  silvic,  în  care tăierile  de arbori  sunt  permise în baza planurilor de amenajare a spațiilor verzi.  Iar legiuitorul  a considerat  motivat ca aceste  Păduri-Parc  este  normal  să fie  gestionate  de către  administrația spațiilor  verzi  și a parcurilor din cadrul UAT-urilor, nu de către Romsilva!  Sunt  parcuri, nu  păduri !

În condițiile Legii 220/2018, acolo unde există un interes  social  legitim, se  poate solicita transferul  unor  păduri devenite urbane prin dezvoltarea  localităților,  în  administrarea  UAT-ului  respectiv,  cu  scopul  transformării în Pădure Parc, tocmai pentru a permite amenajări în cadrul lor, prin tăierea de arbori și eliberarea spațiului pentru alei, amenajări și construcții temporare, care altfel  ar  fi  interzise  de Codul  Silvic! 

Este  simplu și  evident:  încadrarea  Pădurii  Băneasa în Pădure  Parc  nu  înseamnă  protecția  pădurii,  ci  transformarea  acesteia în Parc! În fapt, presiunea care se exercită asupra  Pădurii Băneasa este o presiune imobiliară!  

Distribuie

Lasă un comentariu

Top