(P) Locuri de muncă prin proiectul ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”

0

În luna mai 2021 se va finaliza proiectul ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul proiectului este de a contribui la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și incluziune socială cu populație de etnie romă localizate în Unitatea  administrativ-teritorială Miercurea Sibiului, prin implementarea unor măsuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate, în domeniul educației, ocupării, social, sănătății, nediscriminării și altor domenii conexe.

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei  Sociale – Fortunatis, din Apoldu de Sus, beneficiar al proiectului, reprezentantă de managerul de proiect, Maria Ciociu, alături de partenerii săi – Unitatea administrativ-teritorială Miercurea Sibiului, Liceul Tehnologic ”Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului, Global Commercium Development SRL și Acquisition Career Management SRL –  au depus un efort considerabil timp de 3 ani pentru atingerea obiectivului propus, iar una dintre cele mai mari provocări ale acestui proiect a fost îmbunătățirea accesului la servicii integrate de asistență și sprijin pentru ocupare pentru 400 de persoane adulte din grupul țintă al proiectului.

Principala problemă care împiedică accesul persoanelor din zona vizată de proiect la locurile de muncă decente și la un nivel de trai mai bun este nivelul precar de educație al acestora. Conform datelor Institutului Național de Statistică, la nivelul orașului Miercurea Sibiului, 63% dintre persoanele cu vârste intre 15-64 ani au absolvit maxim 8 clase. Doar 30% dintre elevii din localitate, absolvenți de gimnaziu, își continuă studiile la nivel liceal și doar 7% ajung la facultate.

În acest context comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului, unde exista o populație de peste 20% persoane de etnie romă, a necesitat intervenții serioase în domeniul educației și formării profesională a adulților, completate cu servicii de sprijin pentru ocupare și de dezvoltare a antreprenoriatului local.

Astfel pentru a îmbunătăți nivelul de educație pentru persoanele adulte din comunitate, în cadrul proiectului au furnizate programe de formare profesională pentru 160 de persoane din comunitate, completate cu servicii de ocupare: informare, consiliere, mediere pe piața muncii interne, inclusiv ocupare pe cont propriu și antreprenoriat.

Practic, s-a urmărit integrarea în comunitate a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitate romă din Miercurea Sibiului prin educație, ocupare și implicare activă în viața socio-economică locală.

În cadrul măsurilor de sprijin pentru identificarea unui loc de muncă au fost furnizate, până al această dată, servicii de orientare și consiliere profesională și servicii de mediere/plasare pe piața muncii și ocupare, pentru 325 de adulți – persoane din comunitate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă, etc), din care 27% de etnie romă – 108 adulți romi.

Serviciile de informare și consiliere profesională presupun informarea și consilierea persoanelor din grupul țintă în vederea identificării nivelului de calificare, a competențelor actuale și a celor necesare pe piața muncii, realizarea profilului profesional și stabilirea traseului profesional. În general, este o activitate premergătoare activității de formare profesională și a celei de mediere pe piața muncii interne. În cadrul proiectului, activitățile de informare și consiliere profesională sunt organizate conform legislației în vigoare – HG 277/2002 cu modificările și completările ulterioare și sunt realizate de Partenerul Global Commercium Development SRL, care este furnizor acreditat de servicii de informare și consiliere pentru piața muncii.

Serviciile de mediere și plasare pe piața muncii presupun identificarea oportunităților de încadrare pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă al proiectului și sprijinirea acestora în vederea ocupării prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Aceasta activitate vizează, până la finalul proiectului, aproximativ 400 de persoane din grupul țintă care vor fi sprijinite prin proiect în vederea identificării unui loc de muncă. Pentru a facilita angajarea persoanelor din grupul țintă, periodic, sunt organizate întâlniri cu reprezentanții potențialilor angajatori din regiune.

În acest context, în data de 19.02.2021, începând cu ora 10,00, la Căminul Cultural din Miercurea Sibiului, va fi organizată Bursa a Locurilor de Muncă, cu sprijinul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Sibiu, la care sunt invitați să participe toți beneficiarii proiectului aflați în căutarea unui loc de muncă, fără deosebire rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, handicap etc. Vor fi prezenți angajatori din domeniul construcțiilor, textile, comerț, vânzări, servicii telemarketing etc. Organizatorii asigură participanții că vor întreprinde toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității în condiții de maximă siguranță pentru prevenirea infecției cu Covid-19.

Un advertorial elaborat în cadrul campaniei pentru nediscriminare din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Cod SMIS 115001.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Distribuie

Lasă un comentariu

Top