Daniel Zdrânc, lămuriri despre modul în care se calculează „apa de ploaie” facturată de APA CTTA.

0

În urma multiplelor sesizări pe care le-am primit de la cetățeni din jud. Alba, în legătură cu cantitatea mare de ”apa de ploaie” pe care trebuie să o plătească, am decis să clarific pentru toată lumea cum trebuie calculată și facturată preluarea apelor pluviale în sistemul de canalizare.
Vă rog de asemenea să verificați anexa 2 la contractul încheiat cu operatorul de apă și facturile emise, pentru a vedea dacă s-a facturat corect apa meteo (apa de ploaie). În cazul în care constatați că există neregularități vă puteți adresa operatorului pentru recalcularea cantității.În cazul unui raspuns negativ vă puteți adresa în continuare Primăriei și/sau ANRSC.


În poze găsiți anexa la contract, cantitatea de precipitații raportată de statia meteo Alba pentru anul 2018, si coeficienții de scurgere.

Modul de calcul al preluării apelor meteorice (precipitațiilor).
O parte a cantităților de ape meteorice (precipitațiilor) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare împreună cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu (care apare pe factura ca și “apa-meteo”) ține cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare ci și de faptul că împreună cu apele uzate trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător.
Conform prevederilor normative în vigoare, “Cantitatea de apa meteorică preluată la reţeaua de canalizare se determină prin inmulţirea cantitaţii de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară facturării, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006”.

Suprafața totală construită și neconstruita luată în calcul este cea dovedită de clienți de regulă prin extrasul CF prezentat la încheierea contractului. Dacă această suprafață a suferit modificări în timp (înstrăinări de teren etc), este necesară reactualizarea anexei contractului de furnizare a apei.
Standardul SR EN 1846–2:2006 se refera la metodele de determinare a debitului de apă meteorică (precipitații lichide) căzute pe teritoriul unei localități și evacuată prin rețeaua de canalizare. Coeficienții prevăzuți în acest Standard țin cont de faptul că o parte din precipitațiile care cad pe suprafața unei proprietăți se evaporă și se infiltrează în suprafețele neconstruite și astfel nu ajung în canalizare, deci nu sunt facturate. De exemplu, la case private se poate aplica un coeficient de doar 0,2 care ține cont că aproape nimic din precipitatiile care cad pe partea de gazon, grădină, curte cu pământ etc nu ajung în canalizare.
Precizez că cel mai important lucru este determinarea corectă a suprafeţelor construite şi neconstruite şi aplicarea coeficientului de scurgere corespunzător, ulterior înmulţindu-se cu cantitatea specifică de precipitaţii.
În anexa nr.2 rubrica 3 din contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, calculul trebuie să conțină și coeficientul conform standardului SR EN 1846–2:2006.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top