Anunț începere proiect ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D si a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”

0

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, România, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, , judeţul Alba, cod poştal 510009, România, derulează, începând cu data de 06.05.2019, proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D si a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”, în baza contractului de finanțare nr. 4159/06.05.2019.

Proiectul  “ Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D si a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”, cod MySMIS 120779, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA și are o valoare totală de 24.391.855,22 lei, din care 23.904.018,12 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 06.05.2019 – 31.11.2021.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea si îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, precum si a procesului educational propriu zis la nivelul UAB, cu efecte directe pozitive semnificative asupra nivelului educatiei tertiare in primul rand la nivelul Regiunii Centru, a regiunilor de dezvoltare Nord – Vest, Vest si Sud – Vest,dar si la nivel national si chiar international,  nivel menit sa duca la creşterea accesibilitatii ocupationale in regiunile de dezvoltare mentionate dar si pe plan national si international,contribuind totodata la imbunatatirea generala a nivelului de trai a populatiei din regiunile mentionate ,precum si a situatiei economico – sociale de ansamblu

Obiectivele specifice ale proiectului

– Extinderea    suprafetei  destinate exclusiv spatiilor de invatamant   din cadrul  corpului D cu 417,76 mp până la sfarsitul perioadei de implementare, menite sa acopere intr-o mai buna masura necesitatile educationale de ordin practic ale unui numar de 191 studenti si masterianzi / an la capacitate nominala de utilizare, din cadrul specializarii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS) si Administrarea Afacerilor in Comert, Turism si Servicii (AACTS).

– Dotarea integrala a spatiului educational multidisciplinar avand o suprafata totala de 3.090 mp ” Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara. Reabilitarea corpului *H* al Universitatii 1 Decembrie Alba Iulia” cu echipamente adaptate cerintelor de formare in acord cu piata muncii, până la sfarsitul perioadei de implementare;

– Sustinerea activitatilor educationale destinate promovarii a cel putin 2 doua domenii de specializare inteligenta conform Strategiei de Competitivitate 2014- 2020/ Strategiei de Dezvoltare Economică 2020 în intreaga perioada de implementare si de monitorizare a proiectului;

– Dezvoltarea acordurilor de colaborare strategice cu alte entitati ( institutii, agenti economici, agentii locale si nationale si altele) pentru sustinerea organizarii de manifestari stiintifice,activitati comune de educatie, consiliere si orientare in cariera,transfer tehnologic,precum si alte forme de colaborare directa, menite sa asigurare un cadru institutional eficient si stabil pe termen mediu si lung ,cu scopul facilitarii realizarii obiectivului general si al obiectivelor specifice ale proiectului.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top