Încearcă JUSTIȚIA să acopere urmele unor infracțiuni derulate încă din anul 2011 ? Toate documentele semnate la Composesoratul Bucium Detunata în ultimii 8 ani ar putea fi ilegale

0

Situația composesoratului Bucium Detunata departe de a fi rezolvată. După ce membrii composesori s-au trezit furați, la propriu, un prim control al Gărzii Forestiere, în pădurile composesoratului, a fost întrerupt brusc. Motivul , nu există un amenajament silvic. Inspectorii ITRSV au trasat o serie de sarcini, spre îndeplinire RA Sebeș, Ocolul care administrează pădurile composesoratului.

Situația este însă neclară, deoarece între cele două entități, dacă există un contract de administrare, nu este recunoscut de membrii composesori, fiind semnat de o conducere nevalidată, la acea perioadă.

Deși în acest moment există o încheiere a Judecătoriei Câmpeni pronunțată la data de 17.04.2019, a fost atacată cu apel de membrii composesori.

        ” Solicitam anularea incheierii judecatoresti  nr  533/2019 , de modificare a Statutului si a Actului constitutiv al Composesoratului Silvic Detunata Bucium, inclusiv radierea modificărilor statutare aduse de această incheiere, modificari inscrise în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatoria Campeni și revenirea la situația de fapt și drept de dinaintea acestei incheieri.

            Pentru urmatoarele motive:

                  –  Invocam exceptia tardivitatii cererii privind modificarile de acte constitutive.

                        Va rugam sa constatati ca prin cererea inregistrata sub nr.860/203/2019 pe rolul Judecatoriei Campeni, la data de 11.04. 2019, petentul COMPOSOSERATUL SILVIC DETUNATA BUCIUM, a solicitat instantei sa dispuna modificarile intervenite in componenta organelor de conducere a COMPOSOSERATULUI SILVIC DETUNATA BUCIUM,  insotita de HOTARAREA ADUNARII GENERALE  din data 24.04. 2016, deci dupa o perioada de 3 ani de zile de la data de cand a avut loc adunarea generala, si de 3 ani de zile  de  cand a fost adoptata hotararea nr. 1 incalcandu-se prevederile art. 33 si urm. din OUG 26/2000, modificata si completata.

             – Invocam exceptia lipsei calitatii de reprezentant a intimatului COLDA DANIEL DUMITRU  , ca si Presedinte al Composesoratului Silvic Detunata Bucium.

           Colda Daniel-Dumitru exercita fara drept functia de Presedinte al Composesoratului Silvic Detunata Bucium, el exercita aceasta functie in alte conditii decat cele legale, de aceea  noi contestam functia lui de Presedinte ca reprezentant al  Composesoratului Silvic Detunata Bucium, precum si a membrilor Consiliului de administratie si ai Comisei de Cenzori care s-au schimbat inca din anul 2011 – , deoarece  nu au solicitat Instantei sa dispuna modificarile intervenite in componenta organelor de conducere a COMPOSOSERATULUI SILVIC DETUNATA BUCIUM,  insotita de HOTARAREA ADUNARII GENERALE  din luna aprilie 2011,  astfel conducerea Composesoratului exercita aceste functii, nelegal de  o perioada de 8 ani de zile, incalcandu-se statutul  Composesoratului si implicit Legea.

             Procesele verbale si hotararile  adunarilor  generale ale Composesoratului adoptate in lunile aprilie 2011, respectiv aprilie 2016,  in care s-a votat alegerea acestor noi persoane in structura de conducere  nu au fost inregistrate la Judecatoria Campeni,  incalcandu-se prevederile  Art. 24. – (1) din OUG 26/2000 , care prevede Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale.

            – Invocam lipsa calitatii de contabil autorizat sau expert contabil  ale celor trei membri ai Comisiei de Cenzori, incalcandu-se prevederile –  art. 27, alin- (3) din OUG 26/2000 , care prevede:” Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.” , precum si prevederilor CAP.IV, art.  17, litera A, pct. 4 din Statutul Composesoratului Silvic Detunata Bucium, deoarece nici unul macar dintre cenzori nu indeplineste aceasta prevedere legala si statutata.

                        Tocmai, prin neluarea in considerare a acestor prevederi legale si statutare  a contribuit la abuzuri  si aceasta actiune a condus la  deficitul Composesoratului  de trei ani incoace, respectiv din anul 2016,  2017 si 2018, bilantul financiar- contabil pe acesti ani s-a incheiat cu un deficit cert si cunatificat, in sume considerabile.

                        Va rugam sa constatati ca , prin cererea de inscriere a modificarilor  de acte constitutive  a petentului Composesorat, trebuie sa se urmareasca  asigurarea supravegherii legalitatii actelor de catre Instanţa de judecata, iar modificarile sa fie integral in concordanta cu legea,  dar cererea s-a facut cu rea credinta, abuziva. ” se arată în apelul membrilor composesori.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top