Dezvoltarea comunităţilor locale prin economie socială

0

Proiect european cu caracter social care va genera noi locuri de munca pentru Alba Iulia

PROIECT EUROPEAN  Proiectul este implementat pe o durată de 12 luni, începând cu data de 29 decembrie 2014, de către Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu Asociaţia EFECT – Educație, Formare, Evaluare, Creativitate, Tradiție; Asociaţia Oameni Sănătoşi; ASOCIAŢIA START CARIERA; SC N&D ANDRA OIL SRL şi ACPDA- Associaco Cultural Porto d’Artes, fiind finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creşterea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, în viaţa economică şi socială atât prin îmbunătăţirea competenţelor şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale acestora cât şi prin punerea în practică a unui model eficient de economie socială utilizând transferul de bune practici, promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstarii cetăţenilor la nivelul a 3 regiuni de dezvoltare (Regiunea Centru, Regiunea Bucureşti-Ilfov, Regiunea Vest). Practic, proiectul va genera 12 structuri de economie socială, dintre care 7 vor fi active la nivelul județului Alba și în Alba Iulia.

„Unii asociază noţiunea de Primărie strict cu performanţe edilitare şi administrative. Alba Iulia a dovedit că a trecut de mult peste concepţii minimaliste şi a învăţat că grija faţă de oraş înseamnă, înainte de toate, atenţie faţă de oameni. În Alba Iulia latura socială a comunităţii are o identitate fermă, tocmai prin acest tip de proiecte derulate cu societatea civilă. Şi în cadrul acestui proiect avem un parteneriat valoros, un acompaniament ce ne va ajuta să scoatem pe piaţa muncii un număr de 12 întreprinderi sociale, echivalentul a 60 locuri de muncă.” (Mircea Hava – primarul Municipiului Alba Iulia)

Proiectul are un buget în valoare totală de 9.749.425,80 RON, din care Asistenţa financiară nerambursabilă 9.554.437,28 RON reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar contribuţia solicitantului este de 194.988,52 RON, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top