ANUNT PUBLICITAR – Societatea CUPRU MIN S.A. organizeaza analiza de oferte in plic inchis pentru : Proiectare si executare cuplaj elastic – 1 bucata.

0

Societatea CUPRU MIN S.A. cu sediul in oras Abrud, str. P-ta Petru Dobra nr.1, jud. Alba ,tel. 0258-780083, fax 0258-780296, email office@cuprumin.ro, procurement@cuprumin.ro , organizeaza analiza de oferte in plic inchis pentru : Proiectare si executare cuplaj elastic – 1 bucata. Desenul tehnic al cuplelor pe care se va monta cuplajul executat si caracteristicile tehnice sunt prezentate ca anexă pe site-ul societaţii. La receptie se va prezenta fisa materialului de turnare, fisa controlului cu ultrasunete, fisa de masuratori, certificat de conformitate si garantie.  Oferta depusa trebuie sa cuprinda pretul in lei, timpul executiei  , termenul de plata, termenul de garantie, dovada capacitatii tehnice de executie a lucrarii, dovada lucrarilor similare executate anterior. Ofertele se vor depune in limba romana, in plic inchis cu mentiunea ”Oferta cuplaj ” la serviciul administrativ al societatii intre orele 8-16 . Data limita de depunere a ofertelor : 03noiembrie 2017 ora 13.30, plicurile depuse dupa aceasta data/ora nu vor fi luate in considerare, fiind returnate nedeschise. Criteriul de atribuire este oferta cu pretul cel mai mic.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top