7 amenzi și 62 de avertismente, în urma controalelor inspectorilor ITM la firmele din județ

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 9 – 13 mai, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate 7 amenzi în valoare de peste 24.000 lei și un număr de 62 de avertismente.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 09.05. – 13.05.2022, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 38

Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 838

Din care – femei: 549

Număr deficienţe constatate: 109

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 9

Din care: – 5 avertismente;

4 amenzi in cuantum de 7.500 lei.

              

Principalele deficienţe constatate în controale:

Contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
Nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
Neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
Dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
Nu a fost întocmită programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 29

Număr deficienţe constatate: 60

Număr de măsuri dispuse: 60

Angajatori sancționați: 30

Nr. sancţiuni aplicate: – 60

57 avertismente;
3 amenzi in cuantum de 17.000 lei;
Nr. evenimente in curs de cercetare: 2

Nr. evenimente cercetate: 1

Nr. acţiuni de informare/conştientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top