Acuma răsfoiți: controale ITM

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 13 – 17 septembrie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 7 amenzi, în valoare totală de 240.000 lei, pentru 12 persoane depistate prestând munca la “negru”, și un număr de 19 avertismente.

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 6 – 10 septembrie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 2 amenzi, în valoare totală de 22.000 lei, una pentru o persoană descoperită de inspectori, prestând muncă “la negru”, și un număr total de 20 avertismente.

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 23 – 27 august 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 2 amenzi, în valoare totală de 80.000 lei, pentru patru persoane depistate prestând munca la “negru”, și un număr de 10 avertismente.

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 2 – 6 august 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 4 amenzi, în valoare totală de 45.000 lei, pentru două persoane depistate prestând munca la “negru”, și un număr de 3 avertismente.

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 19 – 23 iulie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 5 amenzi, în valoare totală de 46.000 lei, pentru două persoane depistate prestând munca la “negru”, și un număr de 10 avertismente.

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 9 – 16 iunie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 6 amenzi, în cuantum de 1190.000 lei, pentru 5 persoane depistate prestând muncă “la negru”, și un număr total de 17 avertismente.

În perioada 09.06. – 16.06.2021 s-au desfășurat la nivelul județului Alba, controale în domeniul construcțiilor în cadrul Campaniei Naționale de identificare și sancționare a muncii nedeclarate și de monitorizare a respectării prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, campanie organizată de Inspecția Muncii.

Cu acest prilej au fost verificate 61 de societăți comerciale care au desfășurat activitate în ramura construcțiilor pe raza județului Alba fiind aplicate 5 amenzi contravenționale în valoare de 182.000 lei, din care 4 amenzi în cuantum de 180.000 lei pentru 9 persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 14. – 18.06.2021, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 40

Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 634

Din care – femei: 74

Număr deficienţe constatate: 67

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 6

Din care:

– 1 avertisment.

– 5 amenzi în cuantum de 109.000 lei, din care 2 amenzi în valoare de 100.000 lei, pentru 5 persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare la 2 angajatori.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

Netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților;

Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

Neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

Netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificărilor intervenite în

Executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 29

Număr deficienţe constatate: 64

Număr de măsuri dispuse: 64

Angajatori sancționați: 18

Nr. sancţiuni aplicate: 17 din care:

16 avertismente;

1 amendă în cuantum de 1.000 lei.

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 7 – 12 iunie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 4 amenzi, în cuantum de 120.000 lei, pentru 6 persoane depistate prestând muncă “la negru”, și un număr total de 31 avertismente.

Eveniment

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 31mai – 5 iunie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, fiind aplicate pentru neregulile constate, 1 amendă în valoare de 15.000 lei și un număr total de 14 avertismente.

1 2 3