Plăți record de peste 1,55 miliarde de euro efectuate de AFIR în anul 2017

1

Ne gasim la mijlocul perioadei de  derularea a Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. La sfarsitul acestui an suntem mandri sa va aducem la cunostina stadiul implementarii PNDR atat la nivel national, cat si la nivelul Centrului regional 7 Centru Alba Iulia.

La nivel national, in anul 2017, numarul de proiecte selectate a fost de 13 823, fata de  doar 6.673 in perioada  2015-2016.

Numarul proiectelor contractate este in prezent de 14 641 si reprezinta 35,29% din suma alocata pe PNDR,remarcandu-se o crestere substantiala  fata de 2015 – 2016 cand procentul a fost de 15,03%.

La nivelul Centrului Regional 7 Centru Alba Iulia, s-au depus un numar de 3.406 proiecte in vederea evaluarii, la nivelul judetului Alba numarul proiectelor fiind de 989.  .

Numarul proiectelor contractate ,aflate  in curs de implementare este de 1.243, cu o valoare de 283.124 mil euro, la nivelul judetului  fiind semnate pana  in prezent un numar de 287  contracte.

Obiectivul vizat de catre MADR pentru anul de  referinta  2017 a fost de 1,4 mld euro valoare nerambursabila, insa in 2017 AFIR a realizat  o absorbtie de 1,55 mld euro, o valoare record inregistrata in cei 17 ani de activitate.

Din totalul sumei autorizate la plata de catre  AFIR in 2017, Centru Regional 7 a efectuat plati in suma de 105.134 mil euro, reprezentant  ajutor finanaciar  nerambursabil Platile efectuate de OJFIR ALBA au fost in valoare de 9,568 mil Euro.

AFIR, prin structurile sale regionale si judetene, a derulat numeroase  actiuni  de  prezentare a masurilor si submasurilor finantate prin PNDR 2014 – 2020, scopul final  fiind acela ca informatia sa ajunga in timp util si in mod corect la persoanele care manifesta  interes in acest domeniu.

In egala masura, pe plan local au fost implicate Institutia Prefectului, Consiliul judetean , Consiliile locale si primarii unitatiilor administrative teritoriale .

Personalul din cadrul Agentiei se afla in mod  permanent la dispozitia solicitantilor si beneficiarilor de fonduri pentru a oferi informatiile necesare  implementarii corecte a proiectelor.

Ghidurile solicitantilor si procedurile de lucru sunt cunoscute publicului , fiind postate  pe site-ul AFIR, astfel incat este asigurata trasparenta accesarii si obtinerii fondurilor.

 

Pentru a veni in sprijinul solicitantilo/beneficiarilor si pentru a facilita accesarea fondurilor, la nivelul AFIR, au fost aduse numeroase modificari procedurale:

  • la momentul semnării contractului, beneficiarii primesc într-un mod sintetic sfaturi esenţiale legate de implementarea proiectului;
  • reverificarea criteriilor de eligibilitate şi de selecţie s-a mutat din etapa de plată în etapa de contractare (pentru preîntâmpinarea declarării de proiecte neeligibile în implementare);
  • documentele necesare contractării se pot depune şi la nivel judeţean (OJFIR);
  • proiectele tehnice sunt solicitate după etapa de contractare (înainte se solicitau în mod obligatoriu înainte de contractare, iar dacă nu se aduceau într-o perioadă dată, contractul nu mai putea fi încheiat);
  • prelungirea termenului de prezentare de informaţii suplimentare în etapa de evaluare; corelarea acestui termen cu timpul necesar emiterii altor documente de la alte instituţii;
  • depunerea documentelor pentru modificarea contractelor de finanţare se poate face on-line
  • avansul pentru implementarea proiectelor se acordă mai facil de către AFIR: eliminarea obligativităţii depunerii autorizaţiei de construire, simplificarea condiţiilor legate de procesul de achiziţii;
  • eliminarea unor condiţionalităţi legate de implementare proiectelor, respectiv a numărului de modificări ce pot fi efectuate la declaraţia de eşalonare a plăţilor şi a termenului de finalizare a procedurilor de achizitii de catre beneficiarii privaţi;
  • prelungirea termenelor de finalizare a achizitiilor pentru beneficiarii publici la 6-9 luni  în funcţie de complexitatea proiectelor.

 

Dincolo de cifre si realizari luna decembrie este una speciala in care ne bucuram de sarbatorile de iarna si ne facem planuri pentru anul care vine. Adresam pe aceasta cale multumiri catre toti beneficiarii CRFIR 7 Centru Alba Iulia si ai Oficiilor Judetene din Regiunea 7 Centru , multumiri personale pentru intreg  colectivul CRFIR pentru activitatea desfasurata in anul 2017.

Distribuie

Un comentariu

Lasă un comentariu

Top