Filmul DEVALIZĂRII Minvest Deva – Compania Naționala a Cuprului Aurului și Fierului tocată de interesele obscure ale unui GRUP organizat.

0

O acțiune în forță a unui grup de interese  a devalizat Compania Națională a Aurului, Fierului și Cuprului, Minvest Deva. În momentul în care lucrurile au început să iasă la iveală în jurul acestui grup de interese s-a constituit un scut format din instituții ale statului. După cum am relatat în articolele anterioare ale acestui subiect, totul a început după ce lichidatorul special al Minvest, Tudor Ion, a cerut o șpagă pentru întăbularea unor terenuri, cumpărate prin contract legal de un om de afaceri din Hunedoara. Fapta a fost sesizată organelor de cercetare penală, însă lucrurile au scăpat de sub control. Cel care a sesizat aceste aspecte a fost terminat financiar și hăituit te toate instituțiile județului Hunedoara.

Vă prezentăm în articolul de azi  două instituţii  au pasat între ele dosarele, au clasat şi disjuns şi/sau NU au efectuat nicio cercetare penală (DIICOT, DNA – ST Alba şi DNA- Structura Centrală).

Reamintim faptul că. Prin declinarea dosarului la DIICOT ST Hunedoara. Procurorul de caz, Mircea Adrian , la momentul când s-au depus plângeri scrise în care s-au indicat societăţile comerciale interpuse în activitatea infracţională a lui Tudor Ion, i-a spus punctual denunţătorului:” du-te şi reformulează plângerea, scoate din text firma SC Steel Processing SRL şi revino cu plângerea că am să mă ocup de dosar”.

Firma despre care îi spusese denunțătorului să o omită în relatarea contextului faptic, aparţine nepotului acestuia, Nicsa Andrei, a cărui mama lucrează în funcţia de grefier la DIICOT ST Hunedoara.

Dosarul a fost soluţionat cu clasarea.

Modul cum soluţionau dosarele penale: 

“Colonelul Daniel Borhină, șeful SRI Hunedoara, le-a relatat judecătorilor ÎCCJ că „speța Biriescu” a fost inițiată chiar de structura SRI pe care o conduce și că, pentru a se constitui un dosar penal în urma informațiilor culese, s-a luat legătura cu șeful DIICOT Hunedoara, Adrian Mircea. Potrivit lui Borhină, procurorul Mircea i-a comunicat că nu poate instrumenta cauza la Biroul Teritorial Hunedoara, ca urmare a faptului că” sunt niște conexiuni cu Traian”.

Către,

Serviciul Roman de Informaţii Direcţia Hunedoara

Iată că, SRI Hunedoara a primit un MEMORIU cu fapte de natura penală săvârşite de către magistraţi procurori şi judecători reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai organelor de cercetare din Inspectoratul de Poliţie a Mun. Hunedoara, diferite societăţi cu capital de stat său privat aflate în procedura de faliment reprezentate de către lichidatorul judiciar Tudor Ion, cu toate probele privind această caracatiţă mafiotă, încă din data de 13 decembrie 2015, dosar muşamalizat de această structură a SRI!

Incisiv de Prahova a solicitat conducerii SRI modalitatea prin care cei din Sectorul A şi conducerea SRI Hunedoara au muşamalizat aceste fapte şi cum s-a soluţionat acest MEMORIU.

Iată memoriul primit de SRI Hunedoara:

Subsemnatul I. Gheorghe, domiciliat în Hunedoara, jud. Hunedoara, str. _______, CNP ______, în calitate de reprezentant legal al SC Alexa Mir Tour Trans SRL Hunedoara și SC Heaven Trend SRL Hunedoara, formulez prezentul

MEMORIU

Prin care vă aducem la cunoştinţa fapte de natura penală săvârşite de către magistraţi procurori şi judecători reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai organelor de cercetare din Inspectoratul de Poliţie a Mun. Hunedoara, diferite societăţi cu capital de stat său privat aflate în procedura de faliment reprezentate de către lichidatorul judiciar Tudor Ion (reprezentant şi colaborator asociat al SCP IT Management Advisors SPRL Timişoara), făcând parte dintr-o structură infracţionala constituită de către acesta, care, prin acţiunile lor au dus la prejudicierea Statului cu sume de câteva sutemilioane de euro şi au produs prejudicii majore diverselor societăţi cu capital privat.

Dovezile şi probele pe care le ataşez prezentului memoriu, constituie fără dubiu motive certe şi pertinente în vederea sesizării organelor competente pentru extinderea cercetărilor atât faţă de Tudor Ion pentru faptele săvârşite, respectiv devalizarea și furtul averii unor foste companii de stat trecute prin procedura de lichidare- Compania Naționala a Cuprului Aurului și Fierului Minvest Deva- Filiala Poiana Ruscai, precum și de filialele Bradmin și Anina ale aceleiaşi companii, precum şi faţă de alţi făptuitori (faţă de cei care Procurorii DIICOT fac cercetări într-un dosar faţă de un grup infracţional suspectat de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual ai cărui protagonişti sunt: Tudor Ion, Loredana Berar, Călin Oancea – conduce în Bucureşti o firmă de consultanţă financiară, Master Recovery. Prin această firmă paravan, banii negri proveniţi din lichidări sunt spălaţi prin diverse operațiuni. Această societate este depozitara sau proprietara unor active uriașe, de ordinul zecilor, sutelor de milioane de euro; judecătorul Nicuşor Maldea, de la Secţia a II-a Civilă, de Contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Caraş Severin).

Aşa cum voi arăta în cele ce urmează, Tudor Ion, în calitate de lichidator judiciar fiind sprijinit de membri grupării infracţionale constituite şi pe raza Mun. Hunedoara, a vândut bunuri ale societăţilor în faliment la preţuri subevaluate către alte firme controlate de membri grupului, care ulterior, acestea au vândut bunurile către alte persoane, la o valoare mult mare.

Arăt că, ori de câte ori am formulat o plângere prin care am sesizat faptele săvârşite de către toată gruparea constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni, contra intereselor statului şi intereselor persoanelor, nici un organ de cercetare nu a dat vre-o soluţie cu privire la aceştia ci doar s-au rezumat la a declina, a disjunge şi de a nu cerceta vre-odata, în ciuda evidentelor date de expertize judiciare întocmite în acest sens şi în ciuda tuturor inscrisurilor şi dovezilor pe care le-am pus la dispoziţia organelor de cercetare penală, de urmărire penală sau a instanţelor de judecată.

În detalierea prezentării stării de fapt, arătam următoarele:

Lichidatorul Judiciar Tudor Ion prin “SCP IT Management Advisors SPRL “şi ulterior prin “Tudor şi Asociaţii” încheie în numele şi pe seama debitoarei Cncaf Minvest Deva contracte de asociere cu SC Uzin Grup (şi nu numai) în vederea realizării de profituri în afara procedurii de faliment cu prejudicierea Bugetului de stat cu sume uriaşe şi cu prejudicierea societăţilor terte– victime colaterale-cazul subscriselor.

Lichidatorul Judiciar Tudor Ion a fost sprijinit în desfăşurarea activităţilor infracţionale arătate, de către: Primăria Hunedoara, reprezentanţi ai Agenţiei de Mediu Hunedoara, Judecător Iftimus Adina Camelia de la Tribunalul Hunedoara, Judecător sindic Sturză Livia Daniela –in prezent judecător la Curtea Apel Alba ce a instrumentat Dosarul de faliment nr.7540/97/2008 a debitoareai CNCAF Minvest Deva-lichidator judiciar Tudor Ion, Judecător sindic Gorun Maria de la Tribunalul Hunedoara, Comisar Oprisoni de la Secţia penală IPJ Hunedoara. Legăturile existente între aceştia rezulta atât din ajutorul dat lui Tudor Ion prin soluţionarea favorabilă a dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara cât şi din convorbiri telefonice pe care le vom depune ataşat.

Arăt pe scurt ca subscrisa SC Alexa Mir Tour Trans SRL Hunedoara a achiziţionat o parte din activele Filialei Poiana Rusca din incinta fostei Uzine de preparare a minereului din Teliucu Inferior din Hunedoara, respectiv patru clădiri dezafectate pentru care a achitat integral stabilit.

Subscrisa a vândut ulterior aceste active către SC HEAVEN SRL Hunedoara, în vederea în vederea efectuării de investiţii cu scopul amenajării unui complex turistic şi de agrement.

Ulterior, la data de 10 dec.2008, împotriva companiei de la care subscrisa a achiziţionat cele mai sus arătate – CNCAF MINVEST DEVA – se deschide procedura de faliment prin Sentinţa nr.1177/F/2008 în Dos.nr.7540/97/2008 soluţionat de către Tribunalul Hunedoara instrumentat de către Judecător sindic Sturză Daniela, lichidator judiciar Tudor Ion.

Intrând sub incidenţa Leg.85/2006, activitatea CNCAF MINVEST DEVA în cadrul procedurii de lichidare a bunurilor era astfel coordonata de lichidatorul judiciar arătat, prin Tudor Ion.

Având în vedere dreptul de superficie asupra terenului şi dreptul de proproetate asupra clădirilor în acea perioadă am demarat procedura de obținere de la Primăria Hunedoara a autorizaţiilor necesare pentru demolare, construire, amenajare, etc a clădirilor achiziţionate, pentru a transforma acea zonă într-un areal turistic şi de agreement, având în vedere şi locaţia propice, respectiv zona Lacului Cincis.

În această zonă se mai aflau şi alte clădiri nu doar cele achiziţionate de către subscrisele, astfel încât aceasta se transforma în zona de interes major pentru lichidatorul Tudor Ion care “valorifica” restul construcţiilor şi terenurilor în zonă.

Astfel ca subscrisa, întocmeşte un dosar complet – aşa cum prevede Leg.50/1991- pentru obţinerea actelor în vederea emiterii autorizaţiilor de construire sau demolare pe care îl depunem la Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei Hunedoara, fapt pentru care obţinem un Certificat de Urbanism cu valabilitate până în septembrie 2009. (Acest Certificat de Urbanism cu nr.385/2008 nu avea semnătura fostului primar Ovidiu Hada, ci doar al viceprimarului Dan Robert şi șefului Biroului de Urbanism Lucian Bilei)

În sept.2009 după expirarea perioadei de valabilitate a Certificatului de Urbanism al subscrisei, am întocmit un alt dosar cu întreaga documentaţie aferenta, în vederea obţinerii unei Autorizaţii de demolare.

În timp ce dosarul nostru era respins pentru motivul că aceste patru clădiri ale subscrisei s-ar afla pe teritoriul localităţii Teliuc, şi nu a loc. Hunedoara, invocând astfel un conflict de competentă a Primăriilor din aceste localităţi pentru eliberarea autorizaţiilor, SC Uzin Grup Vest Hunedoara –asociata cu lichidatorul Tudor Ion, prin Contractul de asociere în participatiune nr. 324/30.04.2010 obţine de la Primăria Hunedoara toate documentele necesare demolării, respectiv: Certificatul de Urbanism nr.174/2010 şi Autorizaţia de desfiinţare nr.14/2010 (ce au făcut obiectul multor sesizări şi plângerii penale) în temeiul unei documentaţii ilegale şi neconforme cu cerinţele Leg.50/1991, aşa cum vom arăta în continuare.În cazul acestei societăţi, NU A EXISTAT ŞI NU S-A INVOCAT LIPSA DE COMPETENTĂ A PRIMĂRIEI HUNEDOARA pentru eliberarea autorizaţiilor, deşi această societate nu a deţinut nici un drept asupra acestor clădiri a căror autorizaţie de demolare o solicita, obţinând actele doar în baza unui Contract de asociere în participatiune. (Aceste acte: Certificatul de Urbanism şi Autorizaţia de demolare în favoarea SC UZIN GRUP aveau de această dată semnătura fostului primar Hada Ovidiu, a nou șef al urbanismului, Dragotă Iosif, și a aceluiași secretar al primăriei Aurel Rață Bugnaru-declarația de martor a acestuia din urmă dată în fața procurorului este concludenta prin faptul că acesta recunoaşte ilegalitatea actelor administrative eliberate în favoarea SC Uzin Grup).

Menţionăm că din Expertizele tehnice judiciare efectuate în cauzele penale, precum şi din declarația de martor a primarului Comunei Teliuc, Pupeză Mihai rezultă că nu a fost niciodată vorba despre un conflict de competenta teritorială asupra clădirilor ce aparţineau subscrisei din incinta Uzinei de preparare şi că este o certitudine că acestea aparţin teritorial Primăriei Hunedoara. Acest fapt este întărit şi de faptul că, în timp ce Primăria Hunedoara invoca lipsa de competenţă în eliberarea autorizaţiilor, incasa în acelaşi timp, IMPOZITELE aferente acestor clădiri.

Ca aceste clădiri se afla sub competenta Primăriei Hunedoara, este dată şi de faptul că, în momentul în care subscrisa am efectuat lucrări de amenajare a clădirii de birouri, pentru care nu era nevoie de autorizație de construire conform legii, primarul de la Primăria Hunedoara, s-a deplasat personal la fața locului pentru a constata amenajările pe care le-am efectuat şi pentru care a aplicat amenda contravenţionala în ciuda faptului că Primăria Hunedoara nu are competenta asupra acestor clădiri!

Toate acestea sunt probate deja în urma anchetei efectuate de primul procuror de caz, care în final a înțeles fraudarea legii şi existenţa probelor evidente din dosar dispunând începerea urmăririi penală față de primar (Ovidiu Hâdă) și șeful biroului urbanism.

Aşadar favorizarea de către Primăria Hunedoara a societăţii SC Uzin Grup pentru obţinerea autorizaţiilor necesare demolării şi valorificării clădirilor, din aceeaşi zonă cu ale subscrisei, este certa având în vedere că discuțiile referitoare la delimitarea teritorială dintre primăriile Teliuc și Hunedoara, ce stătuse la baza refuzului emiterii acestor acte către subscrisa, dispar brusc în fața cererilor și documentațiilor depuse de membrii afacerii descrise mai sus, deși era vorba despre aceeași adresă, în aceeași incintă şi exact aceeași locație!

Primăria Hunedoara le eliberează rapid și certificat de urbanism, și autorizație de desființare, fără să-i mai intereseze vreun drept de proprietate asupra terenului! Nici măcar atât, deși legea este clară! Au avut grijă să nu deranjeze cu absolut nimic, alegând să nu observe documentația deficitară și necorespunzătoare cu legea în materie.

Nici măcar faptul că, datorită documentației deficitare, făcută pe genunchi, în planul de demolare au intrat clădiri care aparțineau subscrisei SC Alexa Mir Tur și care au sfârșit demolate, iar până în prezent, după 8 ani de zile, nu se doreşte cercetarea acestor fapte, nu se pedepsesc vinovaţii şi în consecinţă nu îmi pot recupera prejudiciile materiale suferite!!

Împrejurarea prin care UZIN GRUP a devenit membră a grupării infracţionale

Arătam ca la data de 30.04.2010, lichidatorul judiciar Tudor Ion al Companiei Miniere MINVEST DEVA încheie în numele debitoarei indicate, Contractul de asociere în participatiune nr.324 cu SC VALMET PRODUCTION SRL (asociat şi administrator fiind Ilisei Mircea, anchetat și arestat într-un dosar a DIICOT Alba-Iulia), contract ce are ca obiect realizarea unei activităţi profitabile părţilor aşa cum se menţionează la art.2.2 lit. b din Contractul de asociere. (în condiţiile în care debitoarea se afla în procedura de faliment, în faza de lichidare a bunurilor).

Faţă de împrejurarea ca lichidatorul judiciar încheie în numele şi pe seama debitoarei contracte în vederea realizării de profituri în afara procedurii de faliment şi faţă de faptul că acesta nu depune la dosarul de faliment acest contract pentru că activitatea să fie desfăşurată cu încuviinţarea creditorilor şi a judecătorului sindic şi cu evidenţierea profiturilor rezultate pentru plata creditorilor, rezulta fără puţină de tăgadă că acesta nu face altceva decât să săvârşească fapta prevăzută de legea penală ca fiind gestiune frauduloasă, fiind întrunite toate elementele constitutive ale acesteia precum şi infracţiunea de delapidare, prevăzută la art. 145 din legea 85/2006, cu inclacarea dispoziţiilor ref.la atribuţiile lichidatorului judiciar, precum şi asocierea în vedere săvârşirii de infracţiuni, fapte sesizate de noi şi care au făcut obiectul multor dosare penale, fără ca cineva să le cerceteze!!

La data de 27.05.2010 la Contractul de asociere în participatiune arătat, se întocmeşte un Act adiţional prin care părţile, respectiv debitoarea prin lichidatorul acesteia şi SC Valmet Production, convin ca asociatul Valmet Production să fie substituit în drepturi şi obligaţii de către SC UZIN GRUP VEST SRL, societate ce aparţine tot lui Ilisei Mircea,

(având loc în acest sens doar o substituire de persoane juridice, reprezentantul rămânând acelaşi – Ilisei Mircea)

Arătam ca acest Act adiţional se schimbare a asociaţilor a survenit ca urmare a declanşării procedurii insolventei şi împotriva SC Valmet Production, a cărei lichidator judiciar numit este “în mod aleatoriu “TUDOR ION.

În concluzie, la baza emiterii de către Primăria Mun. Hunedoara a Certificatul de Urbanism nr.174/2010 şi Autorizaţiei de desfiinţare nr.14/2010 în favoarea SC Uzin Grup a stat Contractul de asociere în participatiune nr.324/30.04.2010 şi o documentaţie nelegală şi neconforma cu cerinţele Leg.50/1991, aşa cum se constată şi de către experţi judiciari numiţi de către organele de urmărire penală prin Expertizele întocmite în dosare ce au avut ca obiect plângeri penale împotriva celor numiţi anterior, precum şi de Consiliul Judeţean Hunedoara, care sesizat sub acest aspect, confirma prin Adresa 7246/15.11.2012 arata că:” Autorizaţia de demolare 14/10.08.2010 şi Certificatul de Urbanism nr.174/09.06.2010 au fost emise cu încălcarea Leg.50/1991 cu privire la domeniul construcţiilor” şi aşa cum recunosc şi reprezentanţii Primăriei Hunedoara în declaraţiile de martor depuse la Dos.3705/97/2015, respectiv: Rata Bugnariu, Bilei, Munteanu Ioan.

La data de 16.08.2010 SC UZIN GRUP VEST SRL, în calitate de asociat secund în Contractul de asociere cu lichidatorul judiciar, încheie Contractul de vânzare-cumpărare nr.425 cu SC Remat Scholz Filiala Oltenia SRL, ce are ca obiect vânzarea întreagii cantităţi de fier vechi ce va rezulta din demolare, contra sumei de 500.000 de lei.

Pare o procedură legală, menită să valorifice la maxim activele debitoarei, în interesul procedurii și al creditorilor. Creditor majoritar statul roman prin ANAF.

În baza contractului de vânzare – cumpărare nr.425, cumpărătoarea Remat Scholz achita suma de 250.000 lei şi demarează activităţile de demolare a clădirilor, printre care şi o clădire a subscrisei și pleacă cu fierul vechi, realizând profituri uriaşe

Faptul ca la Dosarul de faliment nr.7540/97/2008 nu a fost depus Contractul de asociere nr.324/30.04.2010 a fost stabilit şi prin Expertize judiciare efectuate în Dosare penale ce au avut ca obiect plângeri penale împotriva lui Tudor Ion şi ceilalţi, aşa cum a constatat şi Expertul contabil judiciar Ivanov Nicolov Mariana prin Raportul întocmit în Dos.685/97/2013, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara şi care arata ca |” Contractul de asociere în participatiune nr.324 precum şi Actul adiţional nu se regăsesc în dosarul de faliment nr.7540/97/2008”.

În consecinţă, un profesionist în interpretarea şi exercitarea atribuţiilor conferite de legea falimentului, respectiv lichidatorul judiciar, încheie o convenţie cu scopul de a da aproape pe gratis, respectiv pe un prêt derizoriu, o parte din averea debitoarei, pe care avea sarcina de a o valorifica în cadrul procedurii, în favoarea creditorilor înscrişi la masa credala, creditorul majoritar fiind ANAF pentru bugetul de stat care a fost păgubit astfel în cadrul unei proceduri judiciare.

Contractul de asociere în participatiune încheiat de lichidator cu alte persoane juridice în scopul realizării de profituri proprii reprezintă o cauză ilicită. Această cauză ilicita, consta în a da dreptul unui terţ, (despre care Adunarea Creditorilor și judecătorul sindic nu ştiau nimic), contra unui preț derizoriu, să vândă mai departe, cu un preț de 20 de ori mai mare, dezmembrarea unor active ale debitorului, și să îşi însuşească el profiturile.

Legea 85/2006 descrie clar ce fel de acte juridice are voie să încheie un lichidator şi prin art. 116 arata ca „metoda de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică, negociere directă sau o combinaţie a celor două, va fi aprobată de Adunarea Creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului. Lichidatorul prezintă Adunării generale a Creditorilor și regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare pentru care optează.”

Deci modalităţile de vânzare sunt enumerate limitativ. În plus, se elaborează un regulament de vânzare.

A existat în cazul de faţă vreun regulament? S-a aprobat modalitatea de vânzare de către Adunarea Creditorilor cu aprobarea Judecătorului sindic? Nu. S-a încheiat în afara dosarului şi procedurii de faliment, un contract de asociere în participatiune, prin care lichidatorul a dat contra sumei de 25.000 de lei, (care nu se știe unde au ajuns) dreptul asociatului sau de a vinde contra sumei de 500.000 de lei, fierul vechi din demolări, unui terţ, care sigur a câștigat și el din afacere.

Raportat la faptul că, lichidatorul judiciar numit nu a depus la dosarul de falimentnr.7540/97/2008 un raport de lucru complet, omiţând să ataşeze tocmai acest Contract de asociere în participatiune aducător de beneficii financiare, nu rezultă decât intenţia clară a acestuia de însuşire şi traficarea a bunurilor debitoarei cu încălcarea flagrantă a atribuţiilor lichidatorului judiciar în dauna creditorilor, făcând astfel obiectul laturii obiective a infracţiunilor de gestiune frauduloasă, delapidare şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Am sesizat această fraudă la lege precum și abuzurile în serviciu ale Primăriei Hunedoara la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, care având în vedere că se depăşea valoarea prejudiciului de peste 1 milion de euro, a declinat competenta de soluţionare a cauzei în favoarea DNA Alba dosarul aici format primind nr. 67/P/2014. După 4 ani de la depunerea plângerii!!! În Ordonanţa emisă de către procurorul de caz în acest dosar, dispune aşa cum am arătat, doar următoarele soluţii cu privire la următorii suspecţi:

1. Clasarea cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev.de disp. Art.246 C.pen. anterior, cu privire la Primarul Hada Ovidiu şi ceilalţi reprezentanţi.

Disjungerea cauzei şi declinarea competentei spre soluţionare Parchetului Hunedoara sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere şi uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată faţă de un Consilier local, pentru fapte străine de natura cauzei şi fără a se indica numele acestuia, cu omisiunea cercetării tuturor faptelor sesizate şi toţi făptuitorii.
Faţă de aprecierea legalităţii sau ilegalităţii emiterii actelor administrative ararate în favoarea SC UZIN GRUP de către Primăria Huendoara, precum şi pentru dovedirea prejudiciului pentru care subscrisele s-au constituit părţi civile în cauză, am considerat a fi utile şi concludente soluţionării cauzei pentru care am şi solicitat – iar procurorul de caz a incuviintat- administrarea probei cu expertiză, fiind întocmite şi depuse la dosarul nr.67/P/2014 în acest sens, un număr de 6 Expertize judiciare de către experţi numiţi de către organele de urmărire penală în domeniul urbanismului, domeniul construcţiilor şi domeniul contabil, care au constatat în Rapoartele întocmite, toate împrejurările pe care le-am adus la cunoştinţa organelor judiciare ca fiind fapte de natura penală.

În cercetarea acestui dosar cu nr. 67/P/2014 al DNA Alba Iulia, format prind declinarea dosarului de la Hunedoara, am fost chemat la procurorul de caz care mi-a pus în vedere să renunț la acuzaţiile faţă de Tudor Ion, afirmând că “îmi dă cu dosarele în cap”.

Faţă de afirmaţiile procurorului de caz DNA Alba, mi-am dat seama că interesul procurorului nu a constat în cercetarea şi instrumentarea dosarului.

Din păcate elementele de conexitate dintre faptele comise de lichidator și abuzurile primăriei sunt atât de puternice, încât faptele nu pot fi înțelese decât unele prin altele.

În ciuda tuturor evidentelor probate cu înscrisuri oficiale şi cu expertize, procurorul ierarhic superior celui dintâi sesizat cu soluţionarea pricinii, arata prin Ordonanţa că, faptele sesizate nu sunt prevăzute de legea penală sub aspectul elementelor infracţiunii de abuz în serviciu şi motivează că, “Contractul de asociere în participatiune – este un contract scris între 2 persoane fizice sau juridice pentru a creea mai multe operaţiuni, şi nu se confunda cu lichidarea bunurilor din averea debitorului aflat în stare de insolventa, pentru a fi incidente dispoziţiile art. 116 din Legea 85/2006 “.

(Adică lichidatorul a făcut afaceri private cu bunurile debitorului, înstrăinându-le, dar nu a fost vorba de lichidare?)

Faţă de motivarea halucinanta a Ordonanţei procurorului cum că – Contractul de asociere în participatiune încheiat intre lichidatorul judiciar şi un terţ fără a-l raporta la dosarul de faliment şi fără a aduce profiturile în beneficiul creditorilor- “nu trebuie să se confunde cu lichidarea bunurilor debitoarei” am formulat plângere la Tribunalul Hunedoara, la judecătorul de camera preliminară, în Dos. 3705/97/2015 cu termen de judecată în ianuarie 2016. (Ne întrebam retoric desigur, ce şanse sunt de soluţionare corectă a acestei plângeri având în vedere că dosarul de faliment nr. 7540/97/2008 se afla la aceeaşi instanţă şi având în vedere că Livia Daniela Sturză, fost judecător sindic la Tribunalul Hunedoara ce era desemnat cu instrumentarea dosarului de faliment, în prezent judecător la Curtea de Apel Alba-Iulia a intervenit favorabil pentru Tudor Ion? Vom arăta mai jos în expunerea convorbirilor telefonice traficarea de influenţă a judecătorului sindic Livia Daniela Sturză în favoarea lui Tudor Ion.)

Mai sesizez că, în timp ce luptăm pentru a –mi face dreptate, am intrat în posesia mai multor documente, care arata că acest gen de operațiuni frauduloase au fost practicate de Tudor Ion și în cadrul altor lichidări, culmea, ale altor filiale CNCAF Minvest, cazul filialei Bradmin și SC Minieră Banat Anina.

În prezent, zona minei Barza şi a fostei Uzine de preparare din valea Brezei, lângă Brad se afla într-o stare deplorabilă!

La Filiala Anina, dreptul de a demola clădirile incintei Uzinei de Preparare ajunge la SC Turnovi SRL Manareu (lângă Hunedoara), care cere autorizație de desfiinţare de la Primăria Anina. Nu știm prin ce contract de asociere. Dar printre numele care apar, există unul familiar, SC Uzin Grup Vest Hunedoara, Mircea Ilisei, care prin factura seria UGV nr. 2662/03.12.2010, vinde către SC Turnovi contra sumei de 124.000 de lei „imobil denumit generic construcții vechi”.

De unde avea SC Uzin Grup Vest acea clădire? O cumpărase se pare că de la o firmă obscură din Hunedoara, (atenție, afacerea e în jud. Caraş-Severin, loc de baştină și pelerinaj a lui Tudor Ion), pe nume SC Alin Best SRL. Aceasta cumpărase „imobilele denumite generic”, conform facturii 988/28.04.2010 de la SC Minieră Banat SA, în faliment, sigur prin lichidator.

Turnovi încearcă să obţină autorizaţia de demolare, o obţine, dar ghinion! Există pe lume şi oameni oneşti. Primăria Anina verifica din nou documentaţia, şi anulează autorizaţia, întrucât nu se dovedise dreptul de proprietate în favoarea solicitantului. Deci la Anina s-a putut proceda legal, la Hunedoara sau Brad nu. Aici toată administraţia locală a fost în genunchi în faţa lui Tudor.

O altă afacere… În cadrul lichidării Filialei Poiana Ruscai, lichidatorul vinde la „licitaţie” o serie de clădiri, pe preţuri derizorii, printre care, prin vânzare directă, clădirea sediului filialei din Teliuc, pentru suma aproximativă de 2000 de lei.

La câteva zile după vânzare, noul proprietar o vinde mai departe cu suma de 200.000 de euro.

O verificare atentă a dosarului de faliment, și o cercetare în teren a efectelor lichidărilor, vor duce cu siguanta la aflarea adevărului.

Problema terenurilor

Sub aceste clădiri, precum şi în toată zona ce fusese administrată de companiile de stat, se afla teren. Iar terenul costa bani, mai mulți decât fierul vechi.

Aceste terenuri au avut și au probleme: statul roman nu a intabulat dreptul său de proprietate, rezultat din exproprieri, deşi valorificarea lui presupunea acest lucru.

Eu am reușit să cumpăr terenul ce revenea clădirilor mele în câțiva ani, după eforturi uriaşe la Ministerul Economiei, plătind personal toate cheltuielile legate de obţinerea atestatului dreptului de proprietate, și intabulare.

De restul terenurilor “s-a ocupat “Tudor Ion. N-a intabulat nimic. N-a vândut nimic. Și totuși, peste 250 de hectare de teren, situate mai sus de incinta Uzinei de preparare Teliuc, în zona lacului rezultat din inundarea minei, au intrat în posesia unei persoane misterioase. Pentru aceste terenuri, respectivul anonim încasează fonduri de la APIA. Sunt peste 250 de hectare. Vă pot pune la dispoziţie fotografii în acest sens.

Ca să accesezi fonduri trebuie să dovedești dreptul de proprietate. Cum a ajuns acea persoană proprietar pe terenul statului, fără o vânzare? I-a concesionat Tudor terenurile pe 250 de ani?

Sunt în posesia planurilor de situație, a hărților, a situaţiilor de carte funciară a tuturor terenurilor filialei Poiana Ruscai, pentru a se putea verifica ce s-a întâmplat cu acestea.

Dacă pentru clădiri Tudor Ion i-a îmbogăţit pe unii, și s-a ales sigur cu partea leului, cât de mult i-a îmbogăţit pe alții cu terenurile? Cât o fi primit el și cei cu care este în legătura?

Pe unul dintre procesele verbale de licitaţie a clădirilor de la Teliuc, veți observa un nume în „juriu”. În comisie. Calin Oancea. La acea vreme era angajat în cadrul IT Management a lui Tudor Ion.

În prezent, Calin Oancea conduce în Bucureşti o firmă de consultanţă financiară, Master Recovery. Prin această firmă paravan, banii negri proveniţi din lichidări sunt spălaţi prin diverse operațiuni. Această societate este depozitara sau proprietara unor active uriașe, de ordinul zecilor, sutelor de milioane de euro.

Asocierea dintre Tudor Ion și Calin Oancea este evidentă. Unul l-a crescut pe celălalt, iar cel din urmă, din recunoștință își ajută maestrul.În present, ambii sunt în stare de arest, pentru aceleaşi fapte pe care eu le sesizez de 5 ani!)

Interceptările telefonice

În anul 2008, după numirea ca lichidator a lui Tudor Ion, am solicitat acestuia sprijinul pentru a obţine transferul proprietăţii asupra terenului aferent clădirilor mele, crezând că acesta va proceda probabil la intabularea tuturor terenurilor filialei companiei.

Tudor Ion mi-a cerut 100.000 de euro pentru a face aceasta. Fiind şocat de pretenţiile acestuia, am sesizat DNA Alba cu privire la luarea de mită comisă de lichidator. Formându-se dosarul nr. 70/P/2009, sesizarea mea a fost la început luată în serios, procedându-se la interceptarea convorbirilor telefonice, şi chiar la înregistrări în mediul ambiental. Cum nu aveam suma de bani pretinsa de Tudor, i-am promis acestuia că îi voi da un apartament în Timişoara, acesta fiind în principiu de acord.

S-a încercat organizarea unui flagrant, ofiţerul de poliţie judiciară din cadrul DNA spunându-mi ca din interceptări rezulta destule elemente folositoare.

La scurt timp, acelaşi ofiţer m-a informat că totul a căzut, întrucât am fost „trădat” din interior, Tudor s-a tras la fund, iar la procurorul DNA a intervenit personal măreţul personaj Sorin Frunzaverde, tartore de Caraş-Severin, protector din umbra al afacerilor lui Tudor Ion.

Imediat s-a dat şi soluţia din dosar, un NUP motivat telegrafic, din care reiese că nu s-au conturat elemente care să sprijine vreo susţinere cum că Tudor ar fi vreun infractor.

În calitate de parte vătămată, am solicitat dosarul la studiu precum şi o copie a acestuia, permitandu-mi-se. Astfel, am ajuns în posesia transcrierilor din interceptările telefonice ce erau ataşate la dosar, care dezvăluie fără dubiu metodele de lucru ale lui Tudor Ion, în cadrul cadrul procedurilor de lichidare.

Trecând peste pasajele de lare de mâţă, avem:

De exemplu, în data de 05.05.2009, ora 19.42, Tudor este contactat de un personaj de la firma SC Debisud Import Export SRL Reşita, str. Retezat nr. 16. Tudor îl sunase iniţial, şi acesta nu ajunsese la telefon. După ce se îmbrăţişează cu drag, Tudor îl înştiinţează:

T – Vroiam să îţi spun că am câştigat podurile. Macaralele

Cet: hai nu mai spune

T: Şi vreau să le vând la preţ de fier vechi

Cet: hai nu mă înnebuni

T: Pe voi vă interesează?

Cet: Pe noi ne interesează, cum să nu.

T: să le aveţi acolo. Le folosiţi

Cet: incredibil! Cum ai reuşit?

T: Nu suntem butic. Ţi-am zis că există posibilitatea să… no. Să şi pierd, dar uite că nu am pierdut.

T: O să dau un anunţ prin 20 să fie licitaţia. Dar până atunci trebuie să vorbim.

Din interceptările de mai sus, rezultă că Tudor Ion este lichidator într-o procedură de faliment. Printre bunurile supuse lichidării se afla poduri rulante mobile, instalaţii de ridicat aflate într-o hală sau mai multe hale industriale.

Contactează un personaj de la o firmă reşiţeana, cu care se îmbrăţişează cu drag oricând.Se referă la bunurile supuse lichidării ca şi cum le-ar fi câştigat. El.” Am câştigat podurile. Macaralele”. Îi explica personajului ca el, Tudor Ion, vrea să vândă la preţ de fier vechi. De unde rezultă că nu Adunarea Creditorilor stabilea preţul şi modalitatea de vânzare, ci el era stăpân acolo. Din moment ce preţul de fier vechi este voinţa lui, înseamnă că ar fi existat poate şi altă variantă, nu?.

Îi oferă „pretenului” bun de îmbrăţişat acele poduri, la preţ de fier vechi, dar ca să le folosească! Acesta accepta bucuros, permiţându-şi să refuze ceea ce nu se mai poate autoriza ISCIR, deci e clar că le doreşte pentru folosinţă.

Atenţie la finalul frazei cu organizarea licitaţiei. Se termină cu: dar până atunci trebuie să vorbim. Ce să vorbească? Cu siguranţă detalii legate de partea leului, sau de persoana interpusă care va apărea în peisaj.

Imaginaţi-vă cum la un astfel de telefon a răspuns şeful SC Remat Scholz Turnu Severin sau cel al Turnovi Hunedoara, sau oricare altul dintre cei interesaţi să dea bani. Pentru că urma să se dilueze, afacerea se face printr-un intermediar, „asociat secund”, care aparent cumpăra, dar ca să dea mai departe. Este situaţia ce rezulta din acte.

Convorbirea în întregul ei, o depun ataşat.

Nivelul relaţiilor lui Tudor şi accesul acestuia la complicitatea sau ajutorul instituţiilor statului sau organelor judiciare, din alte convorbiri:

30.04.2009, vorbeşte cu o persoană importantă de la Comisariatul de Mediu Hunedoara. Acesta îi spune: „am vorbit cu şeful lu doamna Sturză, doamnă judecător Sturză, mi-a spus că nu este nici o problemă să semnaţi actele de mediu (deşi Tudor încă nu preluase legal documentele). Probleme sunt în cazul implicării economice. Dar actele de mediu se pot semna fără nici un fel de problemă.”

Livia Daniela Sturză, fost judecător sindic la Tribunalul Hunedoara, în prezent judecător la Curtea de Apel Alba-Iulia. La acea vreme, „şef” al ei, preşedintele instanţei, era Tiliciu Daniel, ieşit între timp la pensie.

O altă convorbire din 05.05.2009, ora 15.02, în care îi spune unei doamne că a fost „la susţinerea unei teze de doctorat a lui Ciobi Nas, prietenul nostru de la Curte.”

Printre altele, Tudor Ion face şi angajări pentru lichidarea Bradmin, pe care care a dezmembrat-o ca fier vechi. Convorbirea din 11.05.2009, pra 9.54, când îi da ordin unei colaboratoare să o angajeze pe doamna Lenmac Violeta în post de consilier.

T… ca şi consilier o angajezi. Cu 3000 de lei brut cu program de 8 ore.

Cet: consilier? Ce fel de consilier?

T: Consilier.

Cet: Păi nu. Că trebuie să scriu acolo, să caut în codul COR.

T: pe partea asta de mine. Pe parte de mine dacă există, ceva specific domeniului minier. Consilier închideri mine. Sau eu ştiu? Ceva de genul ăsta.

Referitor la vânzarea pe “trei lei” a clădirilor filialei Poiana Ruscai, aflate în Teliuc, clădiri ce au fost apoi vândute pe sute de mii de euro, cele mai interesante convorbiri le poartă Tudor Ion cu un personaj misterios, ce foloseşte o cartelă prepaid cu nr. de telefon Vodafone 0727917292.

Această persoană refuza să se întâlnească cu Tudor Ion în zona sediului Minvest din Deva, pentru a nu fi văzut de „oamenii” de acolo. Se întâlnesc la acest personaj acasă în data de 09.04.2009, pentru a sta de vorbă liniştiţi.

De remarcat faptul că Tudor i se adresează cu apelativul „să trăiţi”. În convorbirea din acea dată de la ora 11.56, individul misterios ce foloseşte cartele prepaid, deşi pare sculă importantă, îi spune lui Tudor că se vor întâlni şi cu „omul, cu directorul”.

La câteva zile după aceste discuţii, Tudor da dispoziţie ca Lenmac Violeta să fie angajată ca şi consilier închideri mine. Într-o convorbire ulterioară, Violeta Lenmac se ocupa de ridicare de proiecte şi documente de la Cepromin Deva.

În data de 25.05.2009, misteriosul individ important îl sună de Tudor la ora 13.57. Conţinutul convorbirii merita redat în întregime:

Tudor: Alo.

Cet: Alo. Ce faci frate?

T: Uite acuma am ajuns pe la birou. Am fost pe la şcoală.

Cet: Da? Ai fost la treabă. Am fost la Teliuc astăzi.

T: Aşa.

Cet: Păi bai frăţioare, păi tu ai acolo un cartier întreg de vânzare. Toate casele de la frontul doi sunt a minei…

T: Uite că nu ştiam, nu mi-au spus domnii noştri care trebuiau.

Cet: Păi îs vreo 10 case din alea de colonie lungi. Am fost la motel la Cincis acolo unde au ei baza. Îi brici. Totul e vopsit, aranjat, numai să o preluăm.

T: Da, frumos.

Cet: Să scoatem la vânzare tot îi brici.

T: Da, da, da. Numai trebuie să vedem cum au dat-o ei pierdută.

Cet: păi ei au zis aşa: că a fost a sindicatului şi sindicatul a predat-o la sindicatul de la central. Păi stai ba puţin, păi a fost a întreprinderii miniere. Sindicatul a cui a fost?

T: păi a întreprinderii, nu putea să fie a sindicatului.

Cet: Păi da. Este un tip care a închiriat-o de la mina zicea ăla, de acolo de la Teliuc.

T: Da, păi aia tot a minei trebuie să fie.

Cet: Fii atent, ca o sunat-o pe Violeta de la Conversmin de la Deva… că ce l-o căutat… eu am vrut să scoată toate proiectele care s-au executat în mina Teliuc şi în mina Ghelari termen miercuri… toate proiectele de investiţii a minei Teliuc şi Ghelari. Să le predea. Păi or intrat în stress că acuma zice „stai domnule, dar noi am avut dispoziţie de la finanţe, de la Renel, de la asta să vindem nişte obiective de acolo din…” „Domnule, pe mine nu mă interesează ce aţi avut dumneavoastră. Mie îmi daţi proiectul. Ca în proiect se vede exact ce aţi vândut, cât fier vechi aţi vândut, cât fier o fost în investiţia respectivă, cât aţi vândut cu acte, cât fără acte. Tot ce aţi construit din materialele de pe mâna sunt a minei chiar dacă nu au fost inventariatesi au fost folosite de mina Teliuc”. Zic: „domnule, lucrurile sunt foarte clare. Domnul director, dumneavoastră sunteţi pus aici ca să administraţi şi să gospodăriţi. Să puneţi la dispoziţia lichidatorului toate actele necesare” Zic „eu vă spun, prima fază este cererea, a doua este plângerea la poliţie, plângerea penală la poliţie că nu puneţi la dispoziţie toate actele necesare şi pe urmă o să vedeţi că organele de poliţie o să caute”. Dar problemă importantă este ca poliţistul care o răspuns de… o fost inginer la Ghelari. Şi o fost coleg cu mine. Vlad Doinel. Şi ăla ştie tot.

T: Aşa. Foarte bine.

Cet: Asta ştie tot, tot, frate. Are şi inventarul la tot de acolo. Eu o să îl abordez.

T: tre să îl întrebăm unde sunt.

Cet: Eu o să îl abordez pe asta, că îs prieten foarte bun cu el. Dar ştii tu ca trebe 3 luni să treacă.

T: da, da, da, am înţeles.

Cet… Omul îi domn. Şi omul te recompensează. Dar trebe să ne ajuţi.

T: Am înţeles.

Cet: Să văd în ce forma, cum. No poimâine plecăm la Petroşani.

T: Ok. Bine, frate.

Cet: No, facem cerere oficială din partea voastră, din partea firmei să dea toate actele şi procesul verbal de predare a minei Anina. Că acolo se vede tot. Că acolo în procesul verbal de predare de la regie la sucursala trebuia să fie toate investiţiile, tot.

T: Şi documentaţiile şi tot.

Cet: Ai primit pe fax ce ţi-a trimis Violetă?

T: da, da, le-am primit, le-am văzut.

Cet: No, acuma vreau ca miercuri sau joi să declanşeze… la Teliuc măsurătoarea la uzina.

Iată un om misterios, care nu poate să-şi ascundă bucuria ca Tudor Ion are spre vânzare nişte active frumuşele la Teliuc, despre care acesta nici nu ştia încă, pe care „le scoatem la vânzare” sau „să o preluăm”. Remarcaţi pluralul. Preluarea se referă la baza sindicatului de la Cincis, care e în stare excelentă, vopsita şi aranjată.

Acest personaj nu se sfieşte să intimideze un director cu plângere penală, pentru că le pune piedici în afaceri.

Îi dă dispoziţie lui Tudor ce adresă oficială să redacteze şi să trimită din partea firmei de insolventa către conducerea companiei sau sucursalei Anina.

Acest personaj este cunoscut în Minvest, aşadar. A fost coleg cu poliţistul Vlad Doinel care s-a ocupat de… nu ştim de ce s-a ocupat.

Iar cineva, un domn, recompensează pe altcineva pentru servicii oculte.

De asemenea, personajul o controlează pe noua angajată, Violeta Lenmac, ce se ocupa cu procurarea proiectelor şi documentaţiilor tehnice. Dorinţele lui de declanşare a măsurătorilor la Teliuc sunt sfinte şi trebuie aduse la îndeplinire.

Întrucât în lupta mea dusă pentru supraviețuire şi aflarea adevărului nu am fost ajutat de nimeni, cercetând și aflând mai multe asemenea unui detectiv din filmele proaste, nu mică mi-a fost surpriză să descopăr documente care arata că modul în care operează lichidatorul Tudor Ion nu s-a „limitat teritorial’ doar la Teliuc, ci a cuprins și în alte zone de lichidare a patrimoniului Minvest, și anume la Filiala Bradmin (zona auriferă a orașului Brad) și a filialei Anina!

Ce asocieri a făcut lichidatorul în aceste zone se poate afla. Eu sunt în posesia unor autorizaţii de desfiinţare și certificate de urbanism emise de primăria Crişcior, pentru solicitantul acelaşi SC Uzin Grup Vest Hunedoara, datate 28.05.2010 și 01.06.2011, exact perioada în care mă călcau pe mine în picioare la Teliuc. Actele priveau desfiinţarea și demolarea clădirilor aparţinând Uzinei de preparare Gura Barza și Minei Gura Barza.

În zona Anina, primăria acelui oraș emite autorizația nr. 4/02.04.2012, permiţându-se demolarea incintei Uzinei de preparare a IM Anina, de către societatea SC Turnovi SRL Pestişu Mic, firma condusă de un alt escroc celebru hunedorean, Barticel Marius, cercetată de DIICOT în dosare de evaziune fiscală.

Un prim aspect interesant: prin adresa 6907/19.11.2012, Primăria Anina înştiinţează societatea SC Turnovi că va anula autorizația de desfiinţare mai sus pomenită, din cauza faptului că imobilele supuse desfiinţării nu sunt intabulate pe numele lor. Aspect care nu a deranjat alte primarii. Unii însă au observat.

Alt aspect interesant: autorul memoriilor tehnice și a documentaţiilor tehnice este aceeași societate de topografi, SC Coneta SRL, prezenta și la Teliuc, și la Anina, și la Brad. Partenerii asociaţi ai lui Tudor erau de fiecare dată aceiași, indiferent unde dezmembra cadavrul Minvest.

Elemente despre care am cunoștința, dar nu am documente:

Clădirea sediului filialei Poiana Rusca din Teliuc a fost vândut de lichidator altor persoane binevoitoare contra sumei de 2000 de lei!. La scurt timp acele persoane au vândut clădirea mai departe contra sumei de 200.000 de euro!. Printre persoanele avantajate din aceste afaceri ar fi fost și tatăl primarului Hunedoarei, Ovidiu Hâdă.

Referitor la Dosarul de faliment a Minvest Deva de la Tribunalul Hunedoara, deși am semnalat încă de la început derapajele de la lege ale lichidatorului, solicitând efectuarea de cercetări cu privire la aceste aspecte, acestea au fost ignorate complet, nefiind verificate actele contabile sau documentele referitoare la afacere, existente cu siguranță la entitățile participante.

Această activitate de strângere de probe, chiar constituind acte premergătoare, ar fi putut în timp util duce la o eventuală disjungere și declinare a cauzei către unitatea de parchet competentă respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

În schimb, în ciuda evidențelor rezultate din documentele dosarului, și a celor susținute și sesizate de subsemnatul, nimeni nu s-a obosit să facă măcar o sumară verificare, deși cu un minim efort s-ar fi descoperit fără dubii faptul că lichidatorul nu a raportat valorificarea acestor sume și nu le-a supus procedurii repartizării către creditori, cu încălcarea gravă a atribuţiunilor Leg.85/2006.

În orice caz, este evident faptul că lichidatorul a favorizat terțe persoane, oferindu-le șansa de a realiza beneficii cu averea altuia, prin punerea la dispoziție a activelor pe care le gestiona, și nu-i aparțineau! Practicianul în insolvență nu este un stăpân peste averea altuia. Este un profesionist ce trebuie să respecte legea, nu un afacerist care face ce vrea cu averea debitorului.

Întrucât toată afacerea murdară în care a fost implicat acest Tudor Ion, și ale cărui interese au fost protejate părintește de Primăria Hunedoara, rezultă din actele de casă ale dosarului 3373/P/2010, consider că responsabil în observarea, descoperirea, și cercetarea infracțiunilor conexe ce rezultau din el, cădea în sarcina organelor judiciare, care nu dau curs soluţionării acestuia.

Deși am așteptat, și am sperat că cercetările vor urma și aceste piste, constat că nu se dorește acest lucru, motiv pentru care formulez prezentul memoriu, pentru a vă semnala, că se impune cercetarea tuturor acestor infracțiuni şi tragerea la răspundere a tuturor vinovaţilor, d-voastră având posibilitatea de a extinde cercetările.

Pentru toate aceste motive înțeleg să formulez prezentul denunț referitor la fapte ce privesc comiterea infracţiunilor la Legea 85/2006. Nu este vorba despre lichidarea unui SRL, ci a unei companii cu active de valori uriaşe care au stârnit multe interese financiare. S-a fraudat Statul cu sume mari prin acelaşi modus operandi.

Toate aceste informații se pot verifica simplu, existând documente.

Cercetarea dosarului de faliment a Minvest Deva nr.7540/97/2008 al Tribunalului Hunedoara, și confruntarea actelor acestuia cu cele pe care vi le pun la dispoziție va genera primele concluzii. Se pot apoi cerceta actele existente la Brad și Anina și care privesc demolarea acelor filiale. Este foarte posibil ca la dosarul de faliment să nu existe multe dintre documentele care ar fi trebuit să fie acolo.

Există deasemena societăţile “asociate”: Valmet production, Uzin Grup vest, Coneta SRL, Remat scholz, Turnovi, Se poate cerceta cu ușurința cum s-a înstrăinat clădirea-sediu a filialei Poiana Rusca, și mai ales la cine a ajuns activul și în ce condiții, sunt operațiuni care lasa urme.

Dacă s-ar stabili valoarea de inventar a tuturor bunurilor pe care CNCAF Minvest le avea în patrimoniu înainte de intrarea în faliment (chiar și la un randament de 30-40% al unei lichidări oneste) şi s-ar stabili valoarea profiturilor raportate de lichidator în dosarul de faliment deja închis se poate deduce cu uşurinţă existenta şi cuantumul fraudei.

Reiteram în fapt şi arătăm pe scurt ca:

Primăria Hunedoara prin reprezentanţii săi a emis în mod ilegal, abuziv şi în dauna persoanelor în favoarea solicitantei SC Uzin Grup, acte administrative la baza emiterii cărora nu a stat altceva decât un Contract de asociere în participatiune (cu lichidatorul CNCAF MINVEST) şi o documentaţie incompletă, eronată şi neasumata de vre-un expert prin semnătura, având în vedere că nu s-a făcut dovada unui drept de proprietate sau de creanţa asupra imobilelor ce urmau a fi demolate, având în vedere că OCPI nu şi-a dat avizul cu privire la acestea în favoarea solicitantei FĂRĂ DUBIU incriminarea faptei prevăzută de legea penală ca fiind întrunirea elementelor constitutive ale laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, date de faptul că dosarul întocmit în scopul obţinerii acestor acte, a fost incomplet şi neconform cu cerinţele în materie, aşa cum constata şi Consiliul Judeţean Hunedoara, ce are competenta dată prin lege de a supraveghea activităţile desfăşurate de Primarii referitoare la construcţii în temeiul Leg.50/1991.
Lichidatorul Judiciar Tudor Ion prin “SCP IT Management Advisors SPRL “şi “Tudor şi Asociaţii” încheie în numele şi pe seama debitoarei Cncaf Minvest contracte de asociere cu SC Uzin Grup (şi nu numai) în vederea realizării de profituri în afara procedurii de faliment, cu prejudicierea Bugetului de stat cu sume uriaşe şi cu prejudicierea terţilor – victime colaterale-cazul subscriselor.
Lichidatorul Judiciar Tudor Ion este sprijinit în desfăşurarea activităţilor arătate, de către Primăria Hunedoara, Agenţia de Mediu, Judecătorul sindic arătat s. a, aşa cum rezultă şi din convorbirile redate.
Subscrisele au formulat, faţă de toate faptele şi făptuitorii arătaţi, plângeri şi sesizări în cursul ultimilor 8 ani către: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; DIICOT – Structura Centrală; Inspecţia Judiciară din cadrul CSM; Comisia de abuzuri a Senatului României; Corpul de Control al Primului Ministru; DNA Bucureşti; Toate plângerile şi sesizările au fost în timp ba disjunse, declinate, reunite sau conexate însă NU S-A DAT NICIODATĂ VRE-O SOLUŢIE faţă de faptele arătate, cu excepţia unei soluţii de NUP faţă de Tudor Ion cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită pe care deasemena subscrisele au sesizat-o şi dovedit-o, iar în Dosarul 3705/97/2015 se judecă în prezent (termen: ianuarie 2016 plângerea împotriva Ordonanţei procurorului nr.67/P/2014 prin care pronunţa prin Ordonanţă, o soluţie de clasare a cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev.de disp. Art.246 C.pen. anterior, cu privire la Primarul Hada Ovidiu şi ceilalţi reprezentanţi şi disjungerea cauzei şi declinarea competentei spre soluţionare Parchetului Hunedoara sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere şi uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată faţă de un Consilier local, pentru fapte străine de natura cauzei şi fără a se indica numele acestuia, deşi la acest dosar au fost conexate plângeri ale subscriselor formulate împotriva tuturor celor arătaţi în prezentul, fără ca procurorul să facă referire la ceilalţi suspeti, omiţând astfel să pronunţe o soluţie şi cu privire la cei anterior menţionaţi.

Arătam astfel că, Primăria Hunedoara prin reprezentanţii săi a emis în mod ilegal, abuziv şi în dauna persoanelor în favoarea unei societăţi Uzin Grup SRL, acte administrative (Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de desfiinţare) la baza emiterii cărora nu a stat altceva decât un Contract de asociere în participatiune (încheiat cu lichidatorul Tudor Ion al CNCAF MINVEST) şi o documentaţie incompletă, eronată şi neasumata de vre-un expert prin semnătura şi fără avizul OCPI, fără a se face dovada unui drept de proprietate sau de creanţa asupra imobilelor ce urmau a fi demolate, rezultând FĂRĂ DUBIU incriminarea faptei prevăzută de legea penală ca fiind întrunirea elementelor constitutive ale laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, date de faptul că dosarul întocmit în scopul obţinerii acestor acte, a fost incomplet şi neconform cu cerinţele în materie, aşa cum constata şi Consiliul Judeţean Hunedoara, ce are competenta dată prin lege de a supraveghea activităţile desfăşurate de Primarii referitoare la construcţii în temeiul Leg.50/1991.

Cu siguranța, este important de precizat faptul că cele cele două firme de insolventa, IT Management Advisors și Tudor & Asociaţii nu au acționat de capul lor. Este imposibil ca cineva, oricât de dibaci sau profesionist ar fi, să aibă acces în calitate de lichidator în atât de multe proceduri de insolventa ale atât de multor foste companii de stat, toate având un patrimoniu imens în imobilizări necorporale, clădiri, utilaje, spaţii de producție sau depozite, construcții peste construcții, incinte industriale, bunuri, munți de potențial fier vechi valorând chiar și în această formă foarte mulți bani, și mai presus de toate, terenuri.

Terenuri însumând mii de hectare, expropriate în anii construcţiei socialiste, terenuri cu situație juridică nelămurită din punct de vedere al situației de carte funciară, care au constituit o pradă ușoară.

Aceste mize au făcut cu siguranța că firmele de insolventa ale lui Tudor Ion să servească unor interese „oculte”, care au putut manipula proceduri judiciare, făcând în așa fel încât furturile în cascadă, pedepsite de latura penală a Legii 85/2006, să nu fie observate de judecătorul sindic și de Adunarea Creditorilor, să fie de-a dreptul ascunse de procedura, și mai mult, să împiedice orice anchetă a acestor fapte, prin mâna unor procurori care refuza să înregistreze vreo sesizare penală cu privire la ele.

În spatele firmelor lui Tudor Ion stau alte persoane pe care le-a servit, pentru că l-au ajutat să intre în joc și să comită aceste fapte.

În alte situații a atras după el sau a cumpărat alte persoane din administatia publică, persoane care au comis acte de complicitate în favoarea acestuia, emiţând autorizaţii de desfiinţare și demolare strigător la cer de nelegale, în cazul de fata reprezentanţi ai Primăriei Hunedoara. Există și alte primarii care l-au sprijinit, însă există și alta primărie care l-a refuzat.

Averile pe care Tudor Ion le-a sustras nu au putut ajunge numai la el. A folosit firme și persoane interpuse prin care a derulat cascadă de delapidări. Firme care în aparenţă cumpărau, dar vindeau mai departe, în același timp, cu preţuri de 25 de ori sau 50 de ori mai mari. O clădire din Teliuc jud. Hunedoara vândută unei persone juridice contra sumei de 2000 de lei, care ulterior a vândut-o câteva zile mai târziu cu suma de 200.000 de euro.

Aceste afaceri nu puteau fi comise fără ajutorul cuiva, sau colaborarea cuiva. Au existat multe persoane care au intervenit pentru el salvându-l de DNĂ, nume grele gen Sorin Frunzaverde.

Vă întrebați pe bună dreptate cum de a fost posibil așa ceva în cadrul unei/unor proceduri judiciare. Supravegheată de un judecător sindic. Nu știm ce vina poarta judecătorul Adina Camelia Iftimus de la Tribunalul Hunedoara. Credem că a fost de bună credința, din moment ce actele frauduloase nu au fost raportate la dosarul de faliment. Aceasta este realitatea constatată de noi, în urma studierii dosarului.

Dacă a știut ce face, înseamnă că este și judecătorul vinovat. Dorim să credem că a fost de bună credința.

Un prim aspect de ordin juridic. Actul juridic al asocierii în participatiune este nul absolut.

Nu doar fiindcă este evident ilicita cauza, frauda la lege, ci fiindcă Legea 85/2006 nu permite unui lichidator să vândă bunurile debitorului şi să îşi isuseasca profiturile, ci acestea trebuiesc să urmeze o procedură la vedere şi legală instituita de legea falimentului.

Chiar și trecând peste această nelegalitate, și acceptând-o ca normală, poate din necunoaştere, studiind dosarul de faliment mai târziu, după închiderea procedurii, în vederea efectuării unei expertize, nu mică mi-a fost mirarea să constat că acest contract nu a fost raportat la dosar, nu exista nici o urmă a sa, și nici o urmă a vreunui ban care s-a încasat pentru demolarea acelor active!

O altă cauză ilicită. Această cauză ilicita, consta în a da dreptul unui terţ, (despre care Adunarea Creditorilor și judecătorul sindic nu ştiau nimic), contra unui preț minuscul, să vândă mai departe altuia cu un preț de 20 de ori mai mare, dezmembrarea unor active ale debitorului, și să ia el banii. Ce ar putea să-l determine pe un lichidator să facă o asemenea afacere, inexplicabil de proastă pentru toți ceilalți participanţi la procedura, raportând la dosar doar suma de 25.000 de lei (pe care în fapt nu a achitat-o) iar asociatul tău partener, care a „cheltuit” acești bani, să vândă mai departe pe 500.000 de lei, unui al treilea?

De ce nu a vândut el, lichidatorul cu 500.000 de lei, dacă există o asemena oferta?

Ce este mai clar că a știut că o comis o ilegalitate, decât faptul că a ascuns această operațiune participanţilor la procedura și judecătorului sindic, neraportand acea valorificare la dosarul cauzei? Pare greu de crezut, dar cercetaţi dosarul de faliment, și veți vedea că nu exista depus la dosarul cauzei acest contract, și nici banii nu au fost dați creditorilor.

Faţă de toate faptele semnalate considerăm că există mai mult decât suficiente probe în sensul sesizării organelor competente în vederea extinderii cercetărilor faţă de Tudor Ion în exercitarea atribuţiilor de lichidator judiciar, care, folosind de fiecare dată acelaşi modus operandi, prin încheierea de Contracte de asociere cu diferite persoane juridice, nedeclarate la dosarele de faliment, a obţinut profituri uriaşe în afara procedurilor de lichidare a bunurilor debitoarelor reprezentate, în asociere cu diverşi membri ai grupării infracţionale formate din magistraţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice administrative a Primăriilor locale, ai Agenţiei de Mediu, şi alţii.

Concluzionând, arătăm ca acest Contract de asociere în participatiune 324/30.04.2010 şi Actul adiţional la acesta din 27.05.2010 prin care se schimbă asociaţii, în urma faptului că a survenit declanşarea procedurii insolventei şi împotriva SC Valmet Production, a cărei lichidator judiciar numit este “în mod aleatoriu “TUDOR ION, nu a fost niciodată depus la Dosarul de faliment nr. 7540/97/2008, iar nici un organ de cercetare penală sesizat de către subsemnatul în decurs a 5 ani, nu a dorit dezvăluirea acestui fapt cu toate consecinţele pe care le-ar produce.

Mai mult, în temeiul acestui Contract de asociere ilegal şi nul ca atare, se emit de către Primăria Mun. Hunedoara acte – Certificatul de Urbanism nr.174/2010 şi Autorizaţia de desfiinţare nr.14/2010 în favoarea SC Uzin Grup care, făcând uz de fals şi uz de fals a depus o documentaţie nelegală şi neconforma cu cerinţele Leg.50/1991, aşa cum se constată şi de către experţi judiciari numiţi de către organele de urmărire penală prin Expertizele întocmite în dosare ce au avut ca obiect plângeri penale împotriva celor numiţi anterior, precum şi deConsiliul Judeţean Hunedoara, care sesizat sub acest aspect, confirma prin Adresa 7246/15.11.2012 arata că:” Autorizaţia de demolare 14/10.08.2010 şi Certificatul de Urbanism nr.174/09.06.2010 au fost emise cu încălcarea Leg.50/1991 cu privire la domeniul construcţiilor”.

Din cauza nerespectării legii şi emiterii ilegale şi abuzive a acestor acte de către Primăria Hunedoara în favoarea acestor infractori mai sus arătaţi, subscrisa a suferit prejudicii majore în cuantumul de 17.768.947,9 lei, aşa cum a fost evaluat şi stabilit prin Expertiza judiciară efectuată de către Expert tehnic judiciar Inginer Stanea Semion.

Solicit în consecinţă valorificarea tuturor informaţiilor sesizate referitoare la infracţiunile săvârşite de către o grupare infracţională constituită de către Tudor Ion, care prin acţiunile sale şi ale celorlati membri au dus la prejudicierea masivă a Statului şi sesizarea organelor competente în vederea cercetării faptelor şi făptuitorilor arătaţi:

– Reprezentanţii Primăriei Hunedoara; Tudor Ion în prezent în stare de arest preventiv; SC Uzin Grup Vest SRL Hunedoara, cu sediul în Hunedoara, str. Victoriei, Piaţa Platforma Obor, nr.5, Jud. Hunedoara; SC Remat Scholz SĂ Drobeta Turnu Severin, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Cerneţi nr.14, Jud. Mehedinţi., reprezentantul Agenţiei de Mediu Hunedoara, Judecător Iftimus Adina Camelia de la Tribunalul Hunedoara, Judecător sindic Sturză Livia Daniela –in prezent judecător la Curtea Apel Alba ce a instrumentat Dosarul de faliment nr.7540/97/2008 a debitoareai CNCAF Minvest Deva, Judecător sindic Gorun Maria de la Tribunalul Hunedoara care a soluţionat în favoarea lui Tudor Ion dosarul nr.9797/97/2012; Comisar Oprisoni de la Secţia penală IPJ -Hunedoara, care a instrumentat o plângere penală formulată de către subsemnatul şi căruia i-am sesizat aceleaşi fapte şi i-am solicitat să facă cercetări asupra dosarului de faliment nr.7540/97/2008 pentru a constata lipsa Contractul de asociere în participatiune încheiat de Tudor Ion din acest dosar şi care nu a soluţionat niciodată această cerere, ci după arestarea lui Tudor Ion de către Diicot, mi-a comunicat că a studiat timp de 4 ore acest dosar, fără a aduce însă vre-o dovadă în acest sens şi fără vre-un rezultat referitor la constatarea existenţei sau inexistentei Contractului de asociere în participatiune 324/30.04.2010, încheiat de lichidatorul Tudor Ion, în numele CNCAF Minvest Deva în calitate de „asociat-prim”, și o societate din Hunedoara, Valmet Production SRL în calitate de „asociat secund” (condusă de Ilisei Mircea, anchetat și arestat în alt dosar a DIICOT)

Distribuie

Lasă un comentariu

Top