Extensia albaiuliană a Universității Tehnice din Cluj Napoca se modernizează cu bani europeni

0

O veste bună pentru sute de studenţi care se pregătesc la sediul din Alba Iulia al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN). În cadrul unui proiect REGIO 2014-2020, instituţia de învăţământ superior va beneficia de peste 1,9 milioane euro pentru modernizarea şi dotarea infrastructurii de educaţie a extensiei din Alba Iulia aparţinând UTCN. Prin semnarea contractului de finanţare care asigură resursele necesare pentru a moderniza şi îmbunătăţi condiţiile de studiu a mai mult de 550 de studenţi, în cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare la extensia din Alba Iulia, a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învaţământului terţiar universitar”, se vor amenaja două amfiteatre, săli de laborator, o bibliotecă şi o sală de lectură, prin resursele gestionate de ADR Centru, în cadrul Priorităţii de investiţii 10.1A, Obiectivul specific 10.3 pentru creşterea calităţii în învăţământul universitar.

Proiectul implementat la Alba Iulia de către UTCN va asigura condiţiile necesare pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii în domenii tehnice. Investiţiile presupun reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea imobilului situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 23. Suprafaţa totală a terenului pe care se află clădirea este de 2464mp, iar corpul de clădire supus intervenţiilor a avut în trecut destinaţia de cantină şcolară. Acum, construcţia prezintă numeroase degradări, datorate lipsei intervenţiilor de întreţinere în timp şi a infiltraţiilor de apă. Clădirea nu mai este utilizată de peste 5 ani şi nici nu au fost luate măsuri pentru conservarea acesteia.

Prin implementarea proiectului se va realiza reconversia clădirii menţionate în noi spaţii de învăţământ universitar. Se vor efectua lucrări de extindere, atât în plan, cât şi pe verticală. În plan, clădirea îşi va mări foarte puţin amprenta la sol, respectiv se va muta accesul în clădire de pe faţada de la strada (sud-est) pe faţada din incintă (nord-est). Extinderea pe verticală va consta în amenajarea la parter a două amfiteatre de câte 150 şi 120 locuri, cu un foyer între ele, precum şi a unui etaj, cu săli de cursuri/laboratoare. Întrucât amfiteatrele vor fi prevăzute cu gradene, iar grinzile de peste sălile de amfiteatru vor avea înălţimi mari, în colţul nordic al clădirii se propune realizarea unui etaj intermediar parţial. Etajul intermediar şi parterul de sub etajul intermediar vor cuprinde biblioteca şi birouri pentru cadrele didactice. Totodată, depozitul de carte al bibliotecii va fi extins şi în spaţiile de sub gradenele de la amfiteatrul mare.

Valoarea totală a cererii de finanţare este de 9.062.634,54 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocate pentru realizarea investiţiilor este de 8.864.985,09 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 1,9 milioane euro. Echipa de management a universităţii estimează că data finalizării investiţiilor va fi înainte de încheierea anului universitar 2022-2023, respectiv 30 aprilie 2023.

“Avem deja contractate proiecte de modernizare a infrastructurii universitare la Alba Iulia şi Tîrgu Mureş, a căror valoare totală depăşeşte 55 milioane lei, iar preocuparea pentru astfel de investiţii este foarte mare şi în celelalte judeţe unde există centre universitare. Susţinem pe deplin îmbunătăţirea cadrului instituţional şi oferim resurse pentru punerea în valoare şi dezvoltarea potenţialului de competenţe din zona noastră, dar şi pentru atragerea specialiştilor din alte zone ale ţării, în corelare cu creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor, întreprinzătorilor, persoanelor fizice autorizate şi managerilor de la toate nivelurile din cadrul Regiunii Centru. Ne preocupă foarte mult creşterea competitivităţii regionale, care se bazează pe creşterea calităţii învăţământului la toate nivelurile. Studenţii şi masteranzii au nevoie de laboratoare moderne şi de centre de pregătire cu funcţiuni multiple, de aceea, resursele europene nerambursabile vor susţine dezvoltarea lor personală. Proiectele de dezvoltare a Universităţilor vor asigura premisele creşterii calităţii şi performantei ştiinţifice în domenii importante pentru Strategia de Dezvoltare Inteligentă a Regiunii Centru. Pentru următoarea perioadă de programare, 2021-2027, accentul se va pune tot mai mult pe capabilităţile de creştere competitivă şi de transfer rapid şi eficient al cunoştinţelor teoretice către mediul de afaceri, adică pe inovare şi pe îmbunătăţirea proceselor. O infrastructură educaţională adecvată este esenţială pentru construirea de abilitaţi sociale, dezvoltarea competenţelor profesionale şi duce mai repede la integrarea socio-profesională a absolvenţilor”, a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.

Din punct de vedere fizic şi funcţional, proiectul de faţă presupune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii extensiei din Alba Iulia ce aparţine de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Structura funcţională propusă pentru construcţia modernizată va include, la subsol, spaţii tehnice cu centrala termică, centrală de ventilaţie, spaţii de depozitare etc. Organizarea spaţiilor interioare de la parter are în vedere, în primul rând, amenajarea celor două amfiteatre. Acesta este motivul mutării accesului în clădire pe faţada de nord-est (din incintă). Intrarea principală va fi în legătură directă cu un foyer generos, din care se accede stânga-dreapta în amfiteatre. Din acelaşi foyer se poate accede la scara şi ascensorul care vor face legătura pe verticală cu nivelele superioare. Etajul intermediar va ocupa mai puţin de o treime din amprenta la sol a parterului, în colţul nordic. Spaţiul respectiv beneficiază de acces direct din casa scării şi din ascensor. La etajul 1 vor exista un foyer, casa de scară + ascensor pentru persoane cu dizabilităţi, o sală de curs cu 62 de locuri, coridor – din care se face accesul în sălile de seminar/laborator şi ieşirea pe terasa circulabilă, 2 săli de laboratoare de câte 24 de locuri fiecare şi o sală de laborator cu 16 locuri. Clădirea a fost prevăzută cu echipamente şi dotări moderne: ascensor pentru 8 persoane, utilizabil de persoanele cu dizabilităţi locomotorii, iar toate spaţiile vor fi prevăzute cu mobilier şi echipamente specifice, inclusiv IT. Beneficiarii direcţi ai acestei investiţii sunt cei peste 550 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai facultăţii albaiuliene.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top