Blajul este primul Oraș Episcopal din România

0

Blajul a devenit de astăzi, 25 septembrie 2018, primul Oraș Episcopal din România și unul dintre puținele din Europa. Această hotărâre a fost adoptată în unanimitate de membrii Consiliului Local Blaj. Astfel, consilierii municipiului Blaj contribuie semnificativ la promovarea turistică, culturală și istorică a orașului. Potrivit Biroul Arhieparhial de Presă al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, inițiativa a aparținut unui grup de cetățeni ai Blajului și a fost susținută de alte câteva sute de blăjeni care au promovat acest demers ca fiind „o simplă și sumară trecere în revistă a principalelor momente care au marcat istoria și cultura națională și care sunt legate strâns de Blaj, ne-ar readuce în memorie deschiderea primelor școli sistematice românești, Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae, mișcarea iluministă „Școala Ardeleană”, mișcările de emancipare națională și socială din secolul XIX, culminând cu Marea Adunare Națională de pe Câmpul Libertății, scrierea cu caractere latine, tipăriturile de o excepțională importanță, Pronunciamentul, Consiliul Național Român, cu un rol important în pregătirea Unirii de la 1 Decembrie 1918. Toate aceste evenimente, și multe altele încă, au avut loc într-un oraș întemeiat din voia Providenței de un episcop, Ioan Inochentie Micu-Klein, unul dintre luptătorii de frunte pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania, de la a cărui trecere la cele veșnice se vor împlini în data de 23 septembrie a acestui an două sute cincizeci de ani”.

Tot la Blaj se află centrul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică și Întâistătătorul său, Arhiepiscopul Major Lucian Cardinal Mureșan.

Simbolul „Micii Rome”  este Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”, ctitorită în secolul al XVIII-lea tot de către Episcopul greco-catolic Inochentie Micu-Klein.

În acest an centenar, cu prilejul comemorării a 250 de ani de la moartea Episcopului Inochentie Micu-Klein, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar a declarat: „Pentru noi, locuitorii de azi ai Blajului, evocarea Episcopului Klein are conotații speciale, și asta pentru că de numele său se leagă însăși întemeierea orașului în care trăim, oraș care în existența sa de aproape trei secole a avut un rol deosebit de important în istoria și cultura națională, prin deschiderea primelor școli sistematice românești, prin mișcarea iluministă „Școala Ardeleană”, prin mișcările de emancipare națională și socială din secolul al XIX-lea, culminând cu Marea Adunare Națională de pe Câmpul Libertății, prin scrierea cu caractere latine, prin Pronunciamentul și Consiliul Național Român, cu un rol atât de important în pregătirea Unirii de la 1 Decembrie 1918”.

 

Distribuie

Lasă un comentariu

Top