Bilanțul controalelor inspectorilor ITM la firmele din județ: 5 amenzi și 44 avertismente

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 16 – 20 mai, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate 5 amenzi in valoare de peste 9.000 lei și un număr de 44 avertismente.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 16.05. -20.05.2022, în  activitatea de control, sunt redate mai jos. 

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  40

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 491

Din care – femei :   225

Număr deficienţe constatate:  109

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 9

  Din care      :  –  5 avertismente;

                                –  4 amenzi in cuantum de 5.300 lei.

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • Contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost întocmită programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    22

Număr deficienţe constatate:  40

Număr de măsuri dispuse  :  40

Angajatori sancționați:   22

Nr. sancţiuni aplicate: –    40

 • 39 avertismente;
 • 1 amenda in cuantum de 4.000 lei;

Nr.evenimente in curs de cercetare :     2

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1 

 Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top