Seminar regional cu tema ”Dezvoltarea durabilă în comunitate” organizat în cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”

0

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – FORTUNATIS, în parteneriat cu Primăria Orașului Miercurea Sibiului, Liceul Tehnologic “Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului, SC Global Commercium Development SRL și SC Acquisition Career Management SRL, organizează vineri, 12 iulie 2019, Seminarul regional cu tema ”Dezvoltarea durabilă în comunitate”, desfășurat în cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, COD SMIS 115001, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020,  Axa prioritară 4, ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Evenimentul  va avea loc în Sala de conferințe a Hotelului RIN din localitatea Miercurea Sibiului, începând cu ora 15.00.

Proiectul ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului” se implementează în perioada 19.02.2018 – 18.02.2021 având ca obiectiv principal reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată cu populație de etnie romă, localizată în Unitatea Administrativ Teritorială Miercurea Sibiului, prin implementarea de măsuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate. Valoarea totală a proiectului este de 19.165.416,60 lei, din care 16.003.679,19 lei reprezintă contribuția Fondului Social European.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 800 de persoane din comunitatea marginalizată vor beneficia de servicii medicale; 600 de persoane vor beneficia de servicii sociale; 100 de persoane vor beneficia de servicii socio-medicale; 300 de copii vor beneficia de servicii de educație; 400 de persoane vor beneficia de servicii de ocupare; 10 persoane vor beneficia de asistență juridică pentru reglementarea actelor de proprietate; 50 de persoane vor beneficia de servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit.

La acest eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai Parlamentului României, Ministerului Fondurilor Europene, Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, Agenției Naționale pentru Romi, reprezentanți ai autorităților publice județene și locale, membri ai grupului țintă, mass media locală și centrală și alți actori relevanți care sunt implicați sau doresc să se implice în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Miercurea Sibiului.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top