Se ridică carantina în Biia, comuna Șona. Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

0

Localitatea Biia aparţinătoare comunei Șona, județul Alba, va ieși miercuri dimineața, de la ora 06.00, din carantina zonală, propusă din cauza numărului mare de cazuri de infectări cu coronavirus, înregistrate la nivelul localității.

Rămân valabile însă restricţiile impuse de la nivel naţional.

Hotărârea nr 93 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba:

Art.1 Propunem Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului comandantului acțiunii, privind ridicarea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Biia, comună Șona, județul Alba, începând cu data de 07.04.2021 ora 06:00, conform avizului emis de Institutul Național de Sănătate Publică.

ART.2 Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Alba pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru ridicarea măsurii de carantină zonală, pentru localitatea prevăzută la art. 1.

ART.3 Pentru UAT Comună Șona rămân în vigoare măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, nr. 92 din 05.04.2021, conform H.G nr. 293 din 10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin H.G. nr. 348 din 25.03.2021, pentru localitățile cu incidența mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori.

ART.4 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top