Maria Corcheș – Drept la Replică : Nu am încălcat niciodată regimul juridic al conflictelor de interese sau al situaţiilor de incompatibilitate, în sensul legii.

0

Pentru o corectă informare a cititorilor noştri, revenim şi vă prezentăm atât punctul de vedere al doamnei Maria Corcheş În virtutea dreptului la replică, cât şi nota redacţiei prin care precizăm că am eliminat materialele apărute în publicația Opinia Transilvană tocmai pentru a evita inducerea în eroare a publicului dar şi pentru a nu leza dreptul la demnitate, onoare, viaţa particulară şi la propria imagine-drepturi recunoscute şi garantate de către publicaţia noastră.


Am recurs la aceasta în urma unei serioase documentari pe temele abordate şi după ce ne-au fost puse la dispoziţie documente care susţin poziţia exprimată de către d-na. Maria Corcheş şi care înlătura suspiciunile autorului, acesta nedorind ca cititorii să rămână cu o impresie greşită.
Redam mai jos textul primit la adresa redacţiei:


“Întrucât articolele publicate conţin susţineri nefundamentate, care pot duce publicul în eroare şi să-i creeze impresia că viceprimarul Maria Corcheş ar fi fost într-un posibil conflict de interese sau ar avea interese financiare mascate de falimentarea unor societăţi comerciale, vă rog să informaţi cititorii, pe această cale, ca:
Nu am încălcat niciodată regimul juridic al conflictelor de interese sau al situaţiilor de incompatibilitate, în sensul legii. Nu a existat şi nu există pe rolul instanţelor de judecată sau în faza de cercetare penală dosare care să vizeze astfel de acuzaţii la adresa mea.
Nu există pe rolul instanţelor de judecată sau în faza de cercetare penală un dosar care să vizeze fapte de contrabandă presupus săvârşite de doamna Corches Maria, direct sau folosindu-se de paravanul unor societăţi comerciale.
Activitatea subsemnatei, în calitate de viceprimar al comunei Vadu Moţilor, a fost supusă analizei de către Agenţia Naţională de Integritate, în baza Legii 176/2010, nefiind identificate nereguli, aspect ce este confirmat de Raportul de Evaluare a Agenţiei Naţionale de Integritate.
Aprecierile că activitatea poliţiştilor din zonă ar proteja interesele subsemnatei sunt total lipsite de suport câtă vreme nu am beneficiat niciodată de un tratament preferenţial şi nu au existat anchete care să cerceteze un posibil astfel de comportament nici la nivelul poliţiştilor la care articolele de presă invocate fac referire.
Magazinul S.C Trei Brazi nu a comercializat ţigări de contrabandă şi societatea sau asociaţii/angajaţii acesteia nu au fost cercetaţi şi trimişi în judecată pentru acte ce încalcă legea în legătură cu contrabandă cu ţigarete. Am solicitat în mod expres să ne fie puse la dispoziţie sau indicată orice dovadă în sprijinul celor susţinute însă nu au existat astfel de dovezi, apreciind că informaţia a parvenit autorului pe surse.
Nu am falimentat activitatea economică a niciunei societăţi comerciale, aspecte ce pot fi verificate cu uşurinţă la ORC instituţie care oferă publicului şi tuturor celor interesaţi aceste informaţii.
Aprecierea autorului articolului “Descinderi la Primăria Vadul Moţilor” în care face referire că “informaţiile i-au parvenit pe surse” este lipsită de orice probă câtă vreme împotriva celor doi edili nu au fost începute acte de urmărire penală şi le-a fost adus la cunoştinţă vreun astfel de demers.
Convinşi de faptul că orice persoană are dreptul la o corectă informare, publicaţia noastră prezintă scuze pentru că a omis să ceară un punct de vedere oficial şi lămuriri înainte de publicare, situaţie ce ar fi clarificat modul de prezentare şi nu ar fi lăsat loc interpretărilor.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top