ing. Emanuel Maxim : Principalele schimbări aduse Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

0

Inginerul Emanuel Maxim revine cu aspecte utile pe care cetățenii ar trebui să le cunoască mai ales în cazul celor ce vor să construiască. În acest episod reprezentantul Biroului de Cadastru Maxim, vorbește despre modificarea legii 50/1991.

O primă modificare pentru simplificarea procedurii de autorizare constă în eliminarea necesității avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației pentru anumite categorii de lucrări, cu excepția situației în care potrivit legilor speciale este nevoie de un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății. Astfel, lucrările exceptate sunt: construirea de anexe gospodărești, construirea de împrejmuiri și construirea de locuințe unifamiliale.

De asemenea, pentru autorizarea anumitor lucrări nu mai este nevoie de obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului – dintre acestea menționăm: construirea de împrejmuiri, construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor, consolidări ale imobilelor existente.
O altă măsură menită să degreveze periplul solicitanților necesar pentru finalizarea lucrărilor constă în faptul că avizele și acordurile necesare autorizării executării lucrărilor de construire vor fi valabile și pentru autorizarea lucrărilor de racordare și branșament la rețelele publice de utilități. Așadar, solicitantul nu va mai fi pus în situația de a solicita alte avize pentru lucrările de branșament. Totodată, autorizația de construire eliberată pentru executarea lucrărilor de bază va fi valabilă și pentru executarea lucrărilor de racordare la utilitățile publice. Urmăriți integral interviul cu ing. Emanuel Maxim – Biroul de Cadastru Maxim.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top