DGPI – 10.000 de alerte de securitate, stopate de structura de securitate informatică

0

Structura CERT-INT din cadrul Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI) a colectat şi corelat în 2020 peste 1.730.000.000 evenimente, din care au fost extrase, evaluate şi stopate peste 10.000 de alerte de securitate.

„Efectele pandemiei de COVID-19 au impus necesitatea unei accelerări a procesului de digitalizare, astfel că eforturile DGPI au fost orientate în direcţia acestor evoluţii, fiind întreprinse activităţi susţinute pentru finalizarea procesului de acreditare a reţelei informatice de stocare, procesare şi transmitere, în format electronic, de informaţii clasificate din clasa secrete de serviciu pentru mai multe structuri subordonate MAI”, se arată în bilanţul DGPI pe anul 2020, publicat miercuri.

Având în vedere schimbările generate de pandemia de COVID-19 în sfera infracţionalităţii şi a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, DGPI a întreprins eforturi susţinute pentru protejarea infrastructurii IT&C a Ministerului Afacerilor Interne împotriva creşterii semnificative a numărului de atacuri cibernetice la nivel naţional şi european.

„Astfel, structura CERT-INT din cadrul DGPI a colectat şi corelat peste 1.730.000.000 evenimente, din care au fost extrase, evaluate şi stopate peste 10.000 alerte de securitate. În ceea ce priveşte activităţile complexe derulate de lucrătorii direcţiei generale pe palierul informaţiilor clasificate, au fost eliberate avize pentru peste 10.000 de certificate de securitate/autorizaţii de acces la informaţii clasificate secrete de stat şi aproximativ 24.000 certificate de securitate/autorizaţii de acces la informaţii clasificate secrete de serviciu”, arată sursa citată.

Cu ocazia activităţilor de verificare, au fost identificate însă şi unele vulnerabilităţi ce puteau genera riscuri la adresa informaţiilor clasificate, respectiv situaţii ce indicau într-un mod rezonabil suspiciunea existenţei unor incompatibilităţi privind accesul la astfel de date, motiv pentru care, pentru clarificarea acestora, au fost realizate interviuri/discuţii sau întrevederi de securitate în cazurile considerate absolut necesare.

Totodată, DGPI a pus accent pe activităţi de pregătire şi îndrumare de specialitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate ale şefilor/membrilor structurilor de securitate, ale funcţionarilor de securitate din cadrul entităţilor MAI.

Protejarea informaţiilor MAI s-a realizat inclusiv în ceea ce priveşte contractele clasificate ale ministerului cu societăţi comerciale, fiind realizate verificările de securitate specifice, care au condus la eliberarea a peste 40 avize de securitate industrială.

„În contextul accentuării riscurilor pe palierul securităţii cibernetice, DGPI a derulat activităţi intense prin intermediul structurii CERT-INT pentru creşterea rezilienţei sistemelor IT&C ale MAI, dezvoltarea culturii de securitate a personalului, dar şi de detecţie şi investigare rapidă a agresiunilor de tip cibernetic”, menţionează sursa citată.

Aceste demersuri au fost concretizate prin transmiterea către beneficiarii instituţionali, în conformitate cu principiile „need to know” şi „need/responsible enough to share”, a unui număr de aproximativ 5.000 de produse informaţionale.

Potrivit bilanţului, pe parcursul anului 2020, au fost continuate eforturile instituţionale pe segmentul prevenirii şi contracarării riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, cu accent pe asigurarea integrităţii personalului ministerului, consolidarea capacităţii operaţionale şi de reacţie a structurilor MAI în contextul mutaţiilor sociale determinate de pandemia de COVID-19, precum şi pe componenta de securitate cibernetică, concomitent cu protecţia informaţiilor clasificate/sistemelor IT&C ale MAI şi identificarea şi înlăturarea riscurilor ce pot genera tulburări grave ale ordinii publice.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top