De la 1 iulie, cardul de sănătate devine obligatoriu.

0

De lună viitoare, cardul de sănătate devine din nou obligatoriu pentru servicii medicale, îngrijire la domiciliu.

Medicamentele și materialele sanitare, se vor elibera tot în baza cardului de sănătate.

Excepții de la folosirea cardului de sănătate, fac serviciile acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoarele de specialitate.

Celelalte măsuri aplicabile până la data de 30 septembrie sunt:

Consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriu, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță

Consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere

 În urma consultațiilor la distanță, medicul de familie/medicul specialist va emite toate documentele necesare, inclusiv prescripțiile medicale

Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, documentele pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare

Totodată, s-a prelungit până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente:

Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;

Biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;

Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive;

Deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top