Ce este un prosumator și cum puteți deveni unul?

0

Producând energie dintr-o sursă 100% regenerabilă beneficiați de un avantaj competitiv într-o piață dinamică. Creșterea prețului energiei electrice crează o presiune constantă asupra profitabilității companiilor.

Sistemele de panouri fotovoltaice convertesc energia solară în energie electrică, având o durată medie de viață de peste 20 de ani.

Legea 220/2008 definește prosumatorul ca fiind clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi noncasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Cu alte cuvinte un prosumator este clientul casnic sau noncasnic care utilizează o centrală fotovoltaică pentru consumul propriu, iar surplusul de energie este livrat în rețea.

Prosumatorii care dețin centrale fotovoltaice cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pot vinde, prin mecanismele de compensare sau regularizare prevăzute prin lege, energia electrică produsă, către furnizorii de energie cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, în calitate de consumatori finali.

Pentru a beneficia de mecanismele de compensare sau regularizare, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei fotovoltaice, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

  • Activitatea principală a prosumatorului nu este producerea energiei electrice (producție pentru consum propriu, nu pentru comercializare).
  • Schema electrică a centralei fotovoltaice este realizată astfel încât energia electrică produsă este utilizată pentru alimentarea consumului propriu, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât atât alimentarea cu energie a prosumatorului din rețeaua electrică, cât și livrarea în rețea a energiei produse de către centrala fotovoltaică să se realizeze prin același racord.
  • Sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente a energiei electrice, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala fotovoltaică. Operatorul de Distribuție va suporta costurile cu achiziția și montarea contoarelor de măsurare a energiei electrice.

Companiile mici și mijlocii (IMM) și operatorii economici din domeniul HORECA pot accesa finanțare nerambursabilă de până la 100.000 euro/beneficiar (100% nerambursabil) pentru:

  • Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru consum propriu, cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp;
  • Și cel puțin o stație de încărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare prin programul Electric Up.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top