ANUNȚ PUBLICITAR – Privind ” Procedura de închiriere spațiu ”  pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probațiune Alba. 

0

Direcția Națională de Probațiune, cu sediul în București, str. Apolodor, nr.17 , sector 5, demarează ” procedura de închiriere spațiu ”  pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probațiune Alba.

Documentația de atribuire a contractului de închiriere, împreună cu cerințele tehnice sunt puse la dispoziția persoanelor de către Direcția Economică – Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul Direcției Naționale de Probațiune, camera 40, etajul 6, între orele 8.30 – 17.30, persoană de contact Simona Chiriță, telefon 0738.672628, e-mail : simona.chirita@just.ro, sau se pot găsii pe site-ul: www.just.ro la secțiunea Informații de Interes Public/ Achiziții Publice. 

Ofertele vor respecta cerințele tehnice din documentația de atribuire.

Criteriile de atribuire al contractului de închiriere este ”prețul cel mai scăzut”  chirie/lună , aplicat la ofertele care îndeplinesc în totalitate criteriile de selecție și/sau calificare și cerințele tehnice solicitate.

Ofertele pot fi depuse până la data de 12.01.2018, orele 10.00, la secretarialul Direcției Naționale de Probațiune.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top