Acord ISTORIC între Guvernul României și sindicatele din industria de apărare care conține măsuri legislative și de susținere financiară

0

În prezența Prim-Ministrului României, Viorica Dăncilă, a Ministrului Economiei, Niculae Bădălău, a Ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a Ministrului Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, a fost semnat un acord important între Executiv și sindicatele din industria națională de apărare. Acordul conține măsuri legislative și de susținere financiară care să vină în sprijinul industriei naționale de apărare pentru următorii 5 ani.

Cu ocazia semnării acordului, Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat: „Este un acord istoric pentru că reușim, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, să venim cu un set de măsuri coerente, agreate de toată lumea, pentru a redresa industria națională de apărare. Această industrie are o compomentă dublă, deosebit de importantă: pe de o parte compomenta de securitate și pe de altă parte componenta economică, pentru că este bine știut faptul că în industria de apărare se crează produse cu o plus valoare ridicată. Obiectivul Ministerului Economiei a fost să susțină, prin alocări bugetare și prin administarea responsabilă și cu viziune pe termen lung, această industrie.Spre exemplu, în anul 2019 am reușit să alocăm fonduri pentru această industrie ce depășesc cuantumul total alocat în perioada 2015-2018. Acordul conține și măsuri care vor avea un impact direct asupra angajaților din acest sector: facilități fiscale pentru angajațși măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Documentul arată faptul că industria națională de apărare reprezintă un domeniu strategic al economiei naționale care cuprinde operatorii economici, indiferent de structura capitalului social, care dispun de resurse tehnologice, organizatorice și de management necesare realizării și furnizării către Forțele Sistemului Național de Apărare (F.S.N.A.) a produselor militare, sensibile și strategice, precum și serviciile necesare și că obiectivele privind protejarea intereselor naționale de apărare, inclusiv a intereselor esențiale ale securității naționale se realizează prin implicarea industriei naționale de apărare în activitățile de asigurare a suportului logistic integrat al echipamentelor militare, prin protejarea operatorilor economici din industria națională de apărare care dețin capacități strategice, cu scopul menținerii acestora, fiind obiective de interes național, stimularea investițiilor in industria de apărare, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică si inovare.       

În acest sens semnatarii convin asupra faptului că este necesară asigurarea furnizării, în condiții de eficiență și siguranță, de produse și/sau servicii pentru instituțiile din cadrul F.S.N.A. și menținerea și dezvoltarea industriei naționale de apărare, ca industrie strategică de interes național. 

În acest context, Guvernul României se angajează să ia măsurile necesare pentru alocarea, cu precădere de la bugetul de stat, a fondurilor necesare pentru restructurarea, modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare ale operatorilor economici din industria națională de apărare, pentru scutirea acestor operatori de la anumite taxe și impozite și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

Totodată, documentul menționează faptul că scopul principal al statului român este acela de a  lua toate măsurile necesare care să conducă la redresarea din punct de vedere economico – financiar al operatorilor economici din industria națională de apărare, precum și la eficientizarea și dezvoltarea acestora pe termen mediu și lung, ca structuri viabile și eficiente care să fie pregătite pentru a implementa programe de reorganizare și/sau restructurare, precum și atragere de investiții.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top