Sunt zile critice, iar greșelile au costuri economice și sociale imense! Sectorul forestier și industria lemnului sunt esențiale, trebuie să-și continue activitatea!

0

Domenii considerate esențiale în România în această perioadă, cum sunt cel al  energiei, cel  alimentar și medical,  depind de activitatea din sectorul forestier și a industriei lemnului. Pentru a nu exista blocaje care să îngreuneze situația economică și socială actuală, organizațiile reprezentative din domeniu avertizează că sectorul forestier și industria lemnului sunt esențiale și trebuie să-și poată continua activitatea!

Federația  Proprietarilor  de Păduri  și  Pășuni  din România – Nostra  Silva și Comunitatea Forestierilor din România – Fordaq solicită listarea sectorului forestier și a industriei lemnului între activitățile esențiale, lăsând la latitudinea antrepenorilor decizia de a continua sau nu activitatea, în raport cu condițiile efective și  cererea pentru  produsele sectorului, de maximă importanță în:

 • industria celulozei și hârtiei, industrie care contribuie inclusiv la fabricarea de măsti de protecție, în contextul epidemiei de Covid-19 prin furnizarea de materia primă, pornind de la lemn brut transformat în  celuloză (a se vedea implicarea companiei Taparo –  unul dintre liderii industriei mobilei din România).
 • industria ambalajelor – de care este legată funcționarea industriei alimentare.
 • industria paleților – de asemenea industrie suport pentru industria alimentară și transporturile de marfă.

Ca toate acestea să funcționeze în condiții optime, sectorul de exploatare și de prelucrare primară a lemnului trebuie să rămână active.

 Mai mult de atât, în România avem specificul dependenței populației, într-o proporție de peste 50%, de încălzirea  directă cu lemne de foc. Suplimentar, avem  comunități întregi, instituții publice, spitale, administrații publice și gospodării care au  ca furnizor  pentru apă caldă și căldură sisteme  centralizate  bazate pe  biomasă  lemnoasă .  De  menționat  în context  și  sistemele  de încălzire  bazate  pe  peleți  si  bricheți.

O  mențiune  și atenție  specială  trebuie  acordate  pazei  pădurilor. Atragem atenția că în situații de criză și presiune  economică, cu atât mai mult este importantă paza pădurilor, deci toată administrația silvică nu se poate opri. 

Un argument suplimentar este legat de existenta unui volum mare de  doborâturi  de vânt  în pădurile României.  Suprafața de păduri afectată, cu diferite grade de intensitate, a fost estimată la peste 100.000 hectare, cu un volum de masă  lemnoasă de peste  2  milioane  mc.  Cea mai mare parte din acest  volum este  reprezentată de masa lemnoasă de rășinoase, care trebuie exploatată și valorificată  cu  celeritate, ideal până la începerea sezonului cald. Arborii doborâți constituie mediul propice de dezvoltare pentru gândacii de scoarță, insect dăunătoare capabile să infesteze suprafețe mari de păduri, pornind de la focare locale de arbori doborâți de vânt. Mentionăm în acest context că țări din Europa Centrală – în principal Cehia, Germania, Slovacia și Austria – s-au  confruntat cu  adevarate  înmulțiri în masă  ale  gândacilor  de scoartă  la  rașinoase,  spre  exemplu  Cehia  anticipând  că  70 %  din pădurile de rășinoase  din  țară  sunt  în curs de uscare, din cauza acestor atacuri.  Din această cauză, extragerea  volumului  de  masă  lemnoasă  afectată  de doborâturi  de vânt nu poate fi  oprită. Nu doar oamenii au boli, ci și pădurile!

Decidenții par puțin conștienți de importanța economică și socială a sectorului forestier și a industriei lemnului, iar în perioada imediat următoare există riscul ca acestea să fie neglijate ca  activități productive esențiale.

 Aspectele esențiale de avut în vedere:

 • administrația silvică nu își va putea autosusține financiar activitatea în această  perioadă.
 • în sectorul de exploatare, unele companii au ales să-si oprească activitatea, suspendând contractele de muncă, iar aplicarea măsurii de sprijin prin șomaj tehnic presupune depunerea de cereri către ANOFM în luna aprilie, cu primele plăti în luna mai! Prea târziu și prea birocratic!
 • pentru companiile de exploatare care rămân active – chiar dacă parțial, fiind legate de companii esențiale – accesul la capitalul de lucru cu garanții oferite de stat este vital, pentru a-și putea susține activitatea.
 • accesul la credite pentru capital de lucru garantat de stat este deocamdată doar o promisiune – băncile nu au proceduri și nu au primit instrucțiuni de la Fondul de Garantare pentru a pune în aplicare această promisiune. Lucrurile se mișcă greu și prea încet!
 • lipsa de claritate privind posibilitatea invocării situației de urgență pentru constatarea situației de forță majoră în derularea contractelor comerciale. În lipsa unei clarificări legislative, situația de forță majoră nu poate fi invocată automat, ea trebuie constatată și se poate ajunge la un val uriaș de litigii pentru neexecutarea contractelor.

Administrarea pădurilor, sectorul de exploatare și industria lemnului trebuie să poată menține activitățile și au nevoie de sprijin în acest sens, pentru că reprezintă un sector esențial. Pe ansamblu, conjunctura economică  conduce la o reducere a cererii  către sectorul de exploatare a masei  lemnoase, care se regăsește în plin sezon, cu stocuri mari și contracte în derulare.

Până acum, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva nu a anunțat măsuri care să limiteze blocajele, precum: acceptarea rezilierii amiabile a contractelor, deblocarea garanțiilor, reeșalonarea contractelor sau suspendarea acestora pe perioada situației de urgență, la cererea operatorilor economici. Nici situația RNP – Romsilva și a administrațiilor silvice nu este simplă: nu își pot suspenda activitatea, dar în același timp nici nu au resurse financiare să o continue.

Ne uităm și la exemplul Statele Unite ale Americii unde forța de muncă și activitățile de administrare a pădurilor, sectorul de exploatare și industria de prelucrare a lemnului au fost incluse în lista celor esențiale care nu își pot opri  activitatea, sectoare cheie pe lanțul de resurse esențiale, inclusiv în combaterea crizei de coronavirus.

Este imperios necesar ca pentru sectorul forestier – industria lemnului să fie adoptat un plan de măsuri  specific:

 • plata imediată a ajutorului de minimis pentru paza pădurilor către ocoalele silvice, pentru trimestrul IV 2019 și trimestrul I 2020. Este inacceptabil ca Ministerul să contribuie la blocajul financiar al administrațiilor silvice.
 • plata imediată a compensațiilor pentru pădurile încadrate în grupele funcționale T1 și T2, plăti restante parțial din 2018, ceea ce este inacceptabil!
 • plata pentru angajamentele de silvomediu. Ministerul Agriculturii a întârziat efectuarea plăților pe această măsură, ceea ce compromite depunerea cererilor și pentru actuala sesiune care este deschisă, dar din cauza neefectuării plăților pentru anul trecut măsura se compromite și este accesată într-o proporție foarte redusă.
 • introducerea unei scheme de ajutor de stat pentru administratorii de păduri, inclusive RNP – Romsilva, administratorii nu vor putea trece această conjuctură fără ajutor.
 • reglementarea constatării situației de forță majoră, astfel încât să se clarifice aplicabilitatea pentru actuala situație de urgență în executarea contractelor. 
 • administratorii de păduri vor trebui să găsească soluții de flexibilizare a contractelor și cu siguranță vor gasi, dacă va exista cadrul legal creat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este absent complet! Nicio  consultare, niciun plan de măsuri. Sunt zile critice, iar greșelile au costuri economice și sociale imense. Sectorul forestier și industria lemnului sunt esențiale, trebuie să-și continue activitatea!

Distribuie

Lasă un comentariu

Top