Șase persoane depistate prestând muncă “la negru” de către inspectorii ITM Alba. Alte 31 de avertismente aplicate de inspectori.

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 7 – 12 iunie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 4 amenzi, în cuantum de 120.000 lei, pentru 6 persoane depistate prestând muncă “la negru”, și un număr total de 31 avertismente.

În perioada raportată inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba, împreună cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 28 unități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov.2.pe raza județului Alba.

Totodată, în intervalul 09.06. – 16.06.2021 se desfășoară la nivelul județului Alba, controale în domeniul construcțiilor în cadrul Campaniei Naționale de identificare și sancționare a muncii nedeclarate și de monitorizare a respectării prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, campanie organizată de Inspecția Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 07. – 12.06.2021, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 61

Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 674

Din care – femei: 178

  • Tineri: 1

Număr deficienţe constatate: 128

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 12

Din care:

– 8 avertismente.

– 4 amenzi în cuantum de 120.000 lei, pentru 6 persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare la 4 angajatori.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

Netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților;

Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

Neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

Netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificărilor intervenite în

Executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 46

Număr deficienţe constatate: 86

Număr de măsuri dispuse: 86

Angajatori sancționați: 21

Nr. sancţiuni aplicate: 25 din care:

23 avertismente;

2 amenzi în cuantum de 8.000 lei.

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

      Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top