Restricții în contextul pandemiei de coronavirus la nivelul orașului Abrud și cinci comune din Alba

0

Orașul Abrud și comunele Cenade, Livezile, Râmeţ, Sântimbru şi Sohodol, vor intra de marți, de la ora 00.00, sub o serie de măsuri privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Rata de infectare cu COVID – 19, era luni, la nivelul orașului Abrud de 2,11 la mia de locuitori, iar în comunele Livezile 1,66 la mia de locuitori, Râmeț – 1,86 la mia de locuitori, Sântimbru – 1, 65 la mia de locuitori.

Hotărârea numărul 157 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

Luând în dezbatere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 5888/21.05.2021 pentru data de 24.05.2021;

În temeiul:

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

     Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 24.05.2021,

HOTĂRĂȘTE:
(1) Se constată rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 24.05.2021, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenţa hotărâre.

(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul oraşului Abrud, comunelor Cenade, Livezile, Râmeţ, Sântimbru şi Sohodol, județul Alba, sunt cele prevăzute în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 139 din 12.05.2021 actualizată cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 144 din 15.05.2021, în funcție de raţă de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform Anexei la prezenţa hotărâre.

(3) Măsurile prevăzute pentru unităţile administrativ teritoriale de la alin (2), intră în vigoare începând cu data de 25.05.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

(4) Înaintea expirării perioadei de 14 zile, în funcție de raţă de incidență cumulată, măsurile pot fi actualizate, în cazul creșterii ratei de incidență și încadrarea într-o limită superioară sau scăderii la zero a acesteia.

Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T.-urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top