Fonduri europene REGIO 2014-2020 pentru gestionarea eficientă a energiei la Spitalul din Zlatna, judeţul Alba REABILITARE TERMICĂ ŞI INVESTIŢII PENTRU CREŞTEREA CONFORTULUI PACIENŢILOR

0

În ultima zi a lunii ianuarie 2019, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanţare, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, destinat îmbunătăţirii gestionării energiei şi reducerii consumurilor de energie de la Spitalul Orăşenesc din Zlatna, având ca beneficiar direct această instituţie medicală a oraşului, iar ca beneficiari indirecţi, pacienţii şi medicii. Primarul Silviu Ponoran şi directorul general ADR Centru, Simion Creţu, au semnat contractul pentru cererea de finanţare „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, în prezenţa domnului Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului Judeţean Alba, instituţie care este principalul partener în proiect. Valoarea totală a cererii de finanţare este de peste 5,7 milioane lei, suma nerambursabilă obţinută fiind de circa 913 mii euro. Investiţiile vor fi susţinute prin Prioritatea de Investiţii 3.1.B ce vizează îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile publice cu fonduri nerambursabile alocate prin Programul REGIO 2014-2020. 

„În zona oraşului Zlatna am investit fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional în perioada precedentă, când am reabilitat străzi din oraş.

Această acţiune a noastră a continuat şi cu fonduri naţionale şi cu fonduri proprii, iar acum avem reţeaua rutieră şi infrastructura edilitară mult mai bine puse la punct, în folosul cetăţenilor. În urmă cu câţiva ani, datorită şi a stării precare a clădirii Spitalului şi a dotărilor mai slabe, această unitate medicală şi-a pierdut din importanţă. Nu ne putea mulţumi această situaţie, deoarece spitalul nostru poate deservi o populaţie de aproape 10.000 de oameni, sau mai mult, din zona adiacentă şi sănătatea cetăţenilor este un lucru cu care noi nu ne jucăm. În urmă cu mulţi ani Zlatna a fost o emblemă a întregii regiuni, ca urmare a exploatării de metale neferoase şi a marilor producători din zonă care le prelucrau. Ponderea acestor activităţi s-a redus mult şi acum întregul spectru socio-economic al oraşului se reorientează, dar acest lucru ne obligă şi la administrarea cât mai eficientă a resurselor de care dispunem. Prosperitatea oraşului nostru este un obiectiv pe care ni l-am asumat şi suntem decişi să pregătim proiecte de calitate, ca să atragem fondurile europene care completează resursele locale. Am pregătit mai multe cereri de finanţare, pentru a investi banii publici în ceea ce s-a dovedit important pentru locuitori, în domeniul sănătăţii, al educaţiei şi în multe altele. Acum transmitem un semnal bun medicilor şi bolnavilor din zonă, privind faptul că investim fonduri europene în reabilitarea termică a Spitalului, pentru eficientizarea consumurilor de curent şi gaz, precum şi pentru reducerea costurilor publice”, a declarat domnul Silviu Ponoran, primarul oraşului Zlatna, în cadrul evenimentului de semnare a contractului de finanţare prin programul REGIO.

Cererea de finanţare pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” are ca obiectiv reabilitarea termică şi creşterea eficientei energetice, pe lângă implementarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile şi gestionarea inteligentă a consumurilor energetice în clădirea a cărei suprafaţă desfăşurată este de peste 840 mp. Toate acestea se realizează în scopul scăderii emisiilor poluante şi creşterii calităţii vieţii în oraş. Proiectul prevede lucrări de reabilitare termică a clădirii Spitalului Orăşenesc, prin înlocuirea completă a elementelor de anvelopă, a sistemului de încălzire şi producere a apei calde de consum. Vor fi derulate lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi termice pentru consum propriu, lucrări de reabilitare a instalaţiei de iluminat şi măsuri conexe. Va fi reparat acoperişul, inclusiv sistemul de colectare şi evacuare a apelor pluviale. Prin proiect se vor reface finisajele interioare în zonele de intervenţie, se vor repara trotuarele de protecţie, se vor crea facilităţi de acces, prin adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Între lucrările conexe sunt prevăzute procurarea şi montarea de lifturi, lucrări specifice necesare obţinerii avizului ISU, reabilitarea/modernizarea instalaţiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate, inclusiv lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare.

„Suntem implicaţi şi susţinem iniţiativele locale care îmbunătăţesc condiţiile de viaţă ale locuitorilor judeţului. Investim fonduri europene în reabilitarea de drumuri judeţene, dar şi în modernizarea Spitalului Judeţean, precum şi a celor din Aiud, Ocna Mureş şi Zlatna. Anticipăm că reabilitarea şi modernizarea unităţii spitaliceşti va atrage noi cadre de specialitate şi va asigura un act medical de calitate pentru pacienţi. Împreună, vom finaliza cu succes această importantă investiţie locală”, a declarat, în momentul semnării contractului de finanţare, domnul Ion Dumitrel, preşedinte CJ Alba.

Durata de derulare a investiţiilor la spitalul din Zlatna este prevăzută să se încheie la finalul lunii august 2021, fiind necesare fonduri totale în valoare de 5.734.742,74 lei (circa 1,27 milioane euro), din care aproape 4,13 milioane lei (peste un 913.000 euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuţia beneficiarului. Municipalitatea mai are pregătit un proiect de amenajare a unei clădiri sociale pentru persoane vârstnice, cerere de finanţare aflată în fază precontractuală, dar alte proiecte în evaluare sau în lista de rezervă pentru reabilitarea termică a şcolii Avram Iancu şi pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.

Vorbind despre acest proiect, domnul Simion Creţu, director general ADR Centru, a precizat: „În judeţul Alba sumele totale utilizate pentru reabilitarea termică a unităţilor medicale depăşesc 11 milioane euro, cu investiţii la Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Cugir, Ocna Mureş şi acum la Zlatna. Ne preocupă în cel mai înalt grad îmbunătăţirea eficienţei folosirii energiei, dar şi a resurselor publice de care dispunem. Este important că, prin acest proiect, nu numai că va creşte confortul termic al pacienţilor şi al personalului medical, dar se va putea realiza şi o activitate de calitate, dispărând mucegaiurile şi pereţii cu tencuiala căzută. În plus, la finalizarea proiectului, ştim că vor scădea la mai puţin de jumătate consumul de energie primară şi nivelul gazelor cu efect de seră, în condiţiile în care o parte însemnată din consumul total de energie va fi realizat din surse regenerabile de energie. Pe de altă parte, este de menţionat interesul edililor din întreaga Regiune Centru pentru investiţii în gestionarea eficientă a energiei, dar şi pentru dezvoltarea comunităţii locale, prin proiecte integrate. Aceste iniţiative sunt transpuse în cereri de finanţare pe axele 3, 8 şi 13 ale Programului REGIO. Oraşele mai mici au mare nevoie de aceste investiţii, de resurse pentru dezvoltare şi este importantă preocuparea publică pentru atragerea de fonduri necesare proiectelor locale”.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top