Fonduri europene accesate de Primăria Orașului Ocna Mureș, pentru modernizarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” din localitate

0

Peste doi ani, elevii Şcolii Gimnaziale” Lucian Blaga” din oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, vor beneficia de o clădire complet modernizata şi de dotări noi pentru cursuri. Acest fapt va fi posibil ca urmare a implementării proiectului finanţat în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, după semnarea de azi a contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale a Şcolii “Lucian Blaga” clasele 0 – VIII din oraşul Ocna Mureş”. Valoarea totală a proiectului este de peste 12,4 milioane lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă circa 98% din suma cheltuielilor eligibile, adică mai mult de 2,6 milioane euro.

” Primăria din Ocna Mureş şi-a asumat, prin strategiile locale, atingerea obiectivului de dezvoltare în favoarea comunităţii. Cu acest proiect pentru Şcoala” Lucian Blaga”, avem semnate trei contracte de finanţare – prin care reabilitam energetic Spitalul, beneficiind de sprijinul Consiliului Judeţean Alba şi încă unul, prin care construim două clădiri cu locuinţe sociale şi realizăm un proces de regenerare urbană, modernizând 6km de străzi din zonele defavorizate. Lucrăm la îmbunătăţirea condiţiilor urbane din oraş, pentru că oamenii au nevoie de condiţii moderne de trăi. Ne preocupă în cel mai mare grad investiţiile pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi vrem să modernizăm oraşul. Proiectul şcolii va asigura condiţii mai bune de educaţie şi de activitate pentru aproape 500 de persoane, elevi şi cadre didactice. Creşterea nivelului de educaţie al copiilor din comună noastră asigura premisele unei viitoare generaţii de locuitori mai informaţi, mai responsabili în relaţia cu comunitatea locală şi mediul înconjurător, mai implicaţi în viaţa economică şi socială a localităţii”, a declarat domnul primar Silviu Vinţeler, după semnarea acestui contract de finanţare.

Finanţarea este acordată în cadrul Programului REGIO 2014-2020, pentru investiţii în educaţie şi formare, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învăţământului obligatoriu. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de participare a populaţiei şcolare din învăţământul obligatoriu la un sistem educaţional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile. Pe lângă creşterea accesului, calităţii şi atractivităţii educaţiei, care contribuie astfel la creşterea ratei de participare la diferite niveluri de educaţie, obiectivul specific al acestui proiect include asigurarea unei oferte educaţionale adecvate tuturor copiilor din mediul rural, accesibilă şi de calitate, precum şi asigurarea de şanse şi oportunităţi egale pentru educaţie.

” Oraşul Ocna Mureş a intrat în sfârşit pe calea dezvoltării, după ani întregi în care a stagnat. Pe de o parte vorbim de revigorarea Băilor Sărate din Ocna Mureş, ale căror ape clorosodice şi-au arătat puterea tămăduitoare timp de aproape 100 de ani. Acestea vor redeveni un important reper pe harta turistică a României. În prezent lucrările de construcţie a complexului balnear de 6.500 de metri pătraţi sunt în plină desfăşurare, acestea urmând a fi finalizate în anul 2021. Pe de altă parte, susţinem toate iniţiativele locale, deoarece ne dorim ca zonă de nord a judeţului Alba să se dezvolte mai repede, să recupereze din decalajul faţă de alte zone, profitând şi de posibilitatea conexiunii prin drumuri modernizate cu autostrăzile A10 şi A3. De aceea, acest gen de investiţii în educaţie asigura localnicii şi pe toţi cetăţenii din zonă că ne preocupă foarte mult dezvoltarea judeţului Alba în ansamblul său”, a declarat domnul Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

Proiectul de modernizare a Şcolii gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureş îşi propune reabilitarea clădirii, inclusiv a structurii de rezistenţă a acesteia. Se vor reface finisajele interioare şi exterioare, vor fi modernizate toate instalaţiile interioare, urmând a fi achiziţionata o nouă şi modernă centrală termică. Prin proiect vor fi realizate grupuri sanitare moderne, precum şi accese pentru persoane cu dizabilităţi. Toate sălile de clasă şi laboratoarele din clădirea de peste 1.300mp vor fi dotate cu mobilier şi echipamente didactice şi de suport pedagogic moderne, corespunzătoare calitativ şi funcţional standardelor unui act educaţional complet.

Resursele financiare necesare proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale a Şcolii “Lucian Blaga” clasele 0–VIII din oraşul Ocna Mureş” sunt alocate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii: 10.1 – Investiţii în educaţie şi formare, prin Operaţiunea 10.1B, dedicată creşterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul fi definitivat până în 31 octombrie 2022, valoarea totală cererii de finanţare fiind de 12.432.065,49 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 2,6 milioane euro (12.182.841,08 lei), diferenţa fiind reprezentată de contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile şi neeligibile.

” În acest moment, oraşul Ocna Mureş atrage pentru dezvoltare peste 35 milioane lei toate destinate revigorării climatului socio-economic. Investiţiile pentru dezvoltare economică sunt susţinute de firme private şi de Consiliul Judeţean, care îşi doreşte ca Ocna Mureş să redevină cât mai curând staţiune balneoclimatică. Proiectul de modernizare a Şcolii” Lucian Blaga” este al doilea că importantă la nivel local, după cel de regenerare urbană şi dezvoltare a comunităţilor marginalizate. Pe acest domeniu al reabilitaţii infrastructurii educaţionale avem în judeţul Alba proiecte la Colegiile Tehnice din Cugir şi Aiud, la Liceele Tehnologice din Sebeş şi Jidvei, dar şi la trei şcoli gimnaziale din Blaj, la Şcoală Gimnaziala din Abrud, precum şi la două şcoli gimnaziale din comună Stremţ. Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 87 milioane lei. Acestea se adaugă celor peste 20 milioane lei care sunt folosiţi pentru investiţiile de creştere a eficienţei energetice în unităţile de învăţământ liceal din Alba Iulia, Baia de Arieş şi Teiuş. Astfel, mai mult de 3.000 de elevi din judeţul Alba vor beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, cu sprijinul fondurilor europene”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top