Acuma răsfoiți: consultare publica

Eveniment

0

Primăria municipiului Alba Iulia prin Serviciul Administrare Drumuri și Utilități Publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, organizează o consultare publică, în perioada 08.02.2021 – 19.03.2021, privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia.