Acuma răsfoiți: aur aluvionar

Actualitate

0

Mirajul aurului începe să capteze atenţia a tot mai mulţi antreprenori români. Este vorba, în principal, de aurul aluvionar prezent mai ales în apele văilor curgătoare dar și al teraselor. Activitatea de extracţie a aurului aluvionar constă din următoarele faze: extragerea nisipului aluvionar; sortarea gravitaţională a acestuia, cu selectarea fragmentelor de aur liber şi a metalelor grele; recuperarea mineralelor grele şi a aurului liber; depunerea nisipului sortat gravitaţional aproximativ în aceleaşi zone de unde a fost prelevat.