Consiliul Județean a anulat licitația de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor din proiectul SMID Alba. Care este motivul ANULĂRII ?

0

Consiliul Judeţean a decis să anuleze procedura de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalaţiilor construite prin proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor.

Contractul care urma să fie încheiat în urma acestei proceduri de achiziţie publică avea ca scop delegarea prin concesiune a operării şi administrării Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Galda de Jos, unde există o staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică, depozitul conform şi instalaţiile aferente fiecăruia şi a staţiilor de transfer de la Blaj şi Tărtăria, toate construite în cadrul proiectului cu finanţare de la Uniunea Europeană.

Tot în cadrul acestui contract urmau să fie operate staţia de transfer de la Abrud, staţiile de sortare de la Zlatna şi Aiud, respectiv staţia de transfer şi sortare de la Baia de Arieş. De asemenea, procedura de delegare includea şi transportul deşeurilor de la aceste staţii la CMID Galda de Jos, precum şi epurarea şi eliminarea levigatului provenit de la depozitele neconforme de deşeuri Alba Iulia şi Aiud în staţia de epurare construită în incinta CMID.

În mai multe rânduri, fostul consilier județean a atras atenția asupra mai multor aspecte legate de problema de la Galda :

”Eu ridic de doi ani aceasată problemă. Am întrebat Consiliul Județean Alba în multiple rânduri dacă există un termen rezonabil de finalizare. În 2016 am primit cinci termene. Niciunul nu a fost respectat. În momentul de față groapa de gunoi este încă netetrminată. Consiliul județean a făcut o recepție în care a constatat anumite probleme – alunecare de teren, infiltrații de apa etc. Deocamdată constructorii lucrează pentru rezolvarea acestor probleme și se prognozează ca o recepție finală să fie făcută în luna iunie. Repet, este doar o prognoză iar în cazul acesta urmează procedurile normale de începere a licitației, aceasta se face la nivelul Uniunii Europene, vor fi contestații… S-ar putea ca nici 2018 să nu fie un termen fezabil de dare în folosință. Acum, cu toții știm că în ultimii doi ani tarifele s-au dublat sau chiar s-au triplat. La momentul de față gunoaiele se duc în Tg. Jiu. Mă întreb: Consiliul Județean și aparatul de specialitate, prin conducătorii care sunt la putere aici de 20 de ani, chiar nu se trezesc? Este o situație foarte grea, care va afecta și pe viitor tariful la salubrizare.  Mai mult, celula care este făcută acum la Galda nu suportă primirea de guboi decât 2 ani. După ce se împlinesc acești doi ani în care este prognozată o anumită cantitate de deșeuri, Consiliul Județean Alba va trebui să construiască o altă celulă din fonduri proprii. Vă dați seama că va fi un nou subiect care va genera probleme” 

În nota justificativă care însoţeşte documentul sunt descrise pe larg motivele care au stat la baza deciziei.

 

”Având în vedere că pe parcursul procedurii de atribuire s-au formulat un număr de 45 de solicitări de clarificări, 14 notificări prealabile şi 6 contestaţii, că s-au constatat numeroase erori şi omisiuni iar documentaţia de atribuire conţine prevederi care nesocotesc prevederile Contractului de finanţare, precum şi dispoziţii legale care guvernează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice – salubrizare şi domeniul concesiunilor iar autoritatea contractantă nu poate lua măsuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii. (…) Având în vedere volumul, durata, valoarea, aria de acoperire, natura şi anverguri contractului ce urmează a fi încheiat, (…) se dispune anularea procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de concesiune având ca obiect «Delegarea prin concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale în cadrul Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” – scrie în decizia semnată de Ion Dumitrel , președinte CJ Alba.

Astfel, în urma contestaţiilor formulate de operatorii economici, unele confirmate de CNSC şi ulterior în instanţa de judecată, au fost adoptate măsuri de remediere care au modificat substanţial documentaţia de atribuire.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top