Amenzi și avertismente, în urma ultimelor controale efectuate de inspectorii ITM Alba, la firmele din județ

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 6 – 10 septembrie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 2 amenzi, în valoare totală de 22.000 lei, una pentru o persoană descoperită de inspectori, prestând muncă “la negru”, și un număr total de 20 avertismente.

În perioada raportată inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale de verificare a respectării legislației muncii în domeniul „întreţinere și reparații auto” cod CAEN 4520, campanie dispusă și monitorizată de către Inspecția Muncii București (unități controlate 40).

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 06-10.09.2021, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 48

Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 409

Din care – femei: 140

Număr deficienţe constatate: 112

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 7

Din care: – 5 avertismente;

2 amenzi în valoare de 22.000 lei (din care: 1 amendă de 20.000 lei pentru 1 persoană depistată în lucru fără forme legale de angajare.)

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

Neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
Netransmiterea în termenul legal în Revisal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților și a modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 24

Număr deficienţe constatate: 36

Număr de măsuri dispuse: 36

Angajatori sancționați: 14

Nr. sancţiuni aplicate: – 15

– 15 avertismente;

Nr. evenimente comunicate: 2

Nr. evenimente cercetate: 2

Nr. evenimente în curs de cercetare: 5

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top