Restricții în contextul pandemiei de coronavirus în Municipiile Alba Iulia, Aiud, orașul Cugir și a comunelor Crăciunelul de Jos, Poșaga și Sălciua

0

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a dispus, în ședința de duminică, noi măsuri de limitare și prevenire a răspândirii coronavirusului, având în vedere creşterea incidenţei cazurilor de infectare în ultimele 14 zile.

Măsurile vizează municipiile Alba Iulia, unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, a ajuns la 3,30 la mia de locuitori, și Aiud, unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, a ajuns la 3,21 la mia de locuitori, iar din această cauză, cele două municipii din județ, intră în scenariul „Roșu”.

Tot în scenariul „Roșu” a intrat și comuna Poșaga, la nivelul căreia incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, a ajuns la 3,24 la mia de locuitori.

Orașul Cugir a intrat în scenariul „Galben”, aici rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, a ajuns la 2,11 la mia de locuitori.

Alături de Cugir, în scenariul „Galben” au mai intrat comunele Crăciunelul de Jos, cu o rată de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de 2,33 la mia de locuitori, și Sălciua, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de 2,13 la mia de locuitori.

Potrivit noii hotărâri adoptată de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, noile restricții pentru vor intra în vigoare de luni, 27 septembrie 2021 și se vor încheia, duminică, 10 octombrie 2021.

Hotărârea nr 226 a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba:

Având în vedere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 26.09.2021, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr.9.980 din 26.09.2021;

În conformitate cu:

-Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

– O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr.557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc

– H.G. nr.932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, modificată și completată prin H.G. nr.990/17.09.2021, respectiv H.G. nr.1.115/24.09.2021 ;

Ținând cont de:

• prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004;

• prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr.336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.13 alin.2 anexa 3 la H.G. nr.932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, modificată și completată prin H.G. nr.990/17.09.2021, respectiv H.G. nr.1.015/24.09.2021,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 26.09.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 26.09.2021, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, sunt cele prevăzute în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.208 din 10.09.2021, modificată și completată prin hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr.216 din 19.09.2021 și nr.222 din 24.09.2021, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform anexei la prezenta hotărâre;

(3) Măsurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru Municipiile Alba Iulia și Aiud, Orașul Cugir și comunele Crăciunelul de Jos, Poșaga și Sălciua, intră în vigoare începând cu data de 27.09.2021 ora 00:00, și sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile, iar termenele de aplicare a măsurilor prevăzute pentru celelalte unități administrative-teritoriale de pe raza județului Alba rămân cele stabilite prin hotărârile CJSU Alba adoptate anterior.
Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T-urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Măsurile care trebuie respectate în următoarele 14 zile, pentru scenariul galben:

Competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție.
Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Pot participa doar cei vaccinați, cei testați sau cei trecuți prin boală, conform descrierii de mai sus.
Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună.
Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.
Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană. Pot participa doar cei vaccinați, cei testați sau cei trecuți prin boală, conform descrierii de mai sus.
Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.
Se permite organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, cu respectarea următoarelor măsuri:
A) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gură, de către toți participanții;
B) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
C) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
D) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
E) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00-2:00.
Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 70%

Măsurile care trebuie respectate în următoarele 14 zile, pentru scenariul roșu:

De la începutul acestei săptămâni, în localitățile din România unde incidența cazurilor de COVID-19 a depășit 3 la mie, mai poți avea acces în restaurante, baruri, la spectacole, la piscină, la evenimente sportive sau evenimente private – precum petreceri, nunți și botezuri – doar cu certificatul verde COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală. Măsura este valabilă inclusiv pentru copiii care au mai mult de 6 ani.
Persoanele nevaccinate și cele care nu au trecut prin boală, precum și copiii între 6 și 12 ani, care nu se pot vaccina, au alternativa testării – RT-PCR sau test rapid antigen – pentru a descărca certificatul. Certificatul poate fi descărcat în cel mult 48 de ore de la testul rapid antigen și în cel mult 72 de ore de la testul PCR. Prețul unui test rapid începe de la 50-60 de lei și poate ajunge la 150-180 de lei, în clinicile din România, în timp ce prețul unui test RT-PCR variază între 200-400 de lei.
Obligativitatea certificatului COVID a fost introdusă de Guvern vinerea trecută, printr-o Hotărâre care a intrat în vigoare luni.
Activitatea restaurantelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole nu este închisă după ce rata de infectare trece de 3 (fără a depăși 6), dar accesul este condiționat de dovada că participanții sunt vaccinați, testați sau trecuți prin boală – dovada fiind prezentarea certificatului verde COVID.
Și copiii cu vârsta de peste 6 ani au nevoie de certificatul verde pentru a merge cu părinții la restaurant, la nuntă sau la alte evenimente, potrivit Hotărârii de Guvern adoptate vinerea trecută.
În județele/localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori se instituie o serie de norme pentru desfășurarea activităților, permise doar cu participarea următoarelor categorii de persoane:
Vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.
Care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Singurii exceptați la prezentarea dovezilor privind testul PCR sau antigen, trecerea prin boală sau vaccinarea împotriva COVID sunt copiii cu vârsta mai mică de 6 ani.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top