CUPRUMIN – LICITAȚIE VÂNZARE CONCENTRAT DE CUPRU

0

c13

,,Societatea Cupru Min SA cu sediul în Abrud, Piaţa Petru Dobra nr.1 jud. Alba, România tel.+40258-780710, fax +40258-780296, e-mail: cuprumin@yahoo.com,  organizeaza licitaţie deschisă pentru vânzare concentrat de cupru. Cantitatea care se va vinde este 40.000 tone. Durata contractului: 1 an. Data limita de depunere a ofertelor: 20.05.2016 ora 9,00. Data limita pentru primirea solicitarilor de clarificare privind continutul documentatiei de atribuire este 10.05.2016 ora 15,00. Data limita pentru transmiterea raspunsurilor la clarificari este de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Ofertele vor fi depuse in limba romana, cu valabilitate de minim 60 zile de la deschidere. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 20.05.2016 ora 10,00 la sediul societatii. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. Nu se accepta oferte alternative.

Documentaţia de atribuire redactata in limba romana sau in limba engleza, pe suport de hartie sau pe suport electronic se poate obţine contra sumei de 2000 lei (la care se adauga TVA) sau echivalentul in euro, USD la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii in conturile societatii:

  • RO39RNCB0004021659250001 pentru lei
  • RO36RNCB0004021659250055 pentru Euro
  • RO90RNCB0004021659250053 pentru USD

deschise la Banca Comerciala Romana, Agentia Abrud, prin reprezentant, prin e-mail sau prin curier imputernicit, de la Biroul Achizitii, in baza unei solicitari scrise care va contine toate datele de identificare, fiscale si de contact ale solicitantului, precum si dovada efectuarii platii”.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top