Persoane încadrate în gradul grav de handicap (vizual), care au obținut permise auto. Inspectorii sociali ai AJPIS Alba au sancționat Consiliul Județean cu avertisment scris

1

În perioada 27 martie-29 septembrie 2017 Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Alba (AJPIS Alba) desfășoară Campania ‘Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor încadrați într-un grad de handicap (BGH)’ în două etape.

Obiectivul inspecției tematice a fost :

Obiectiv general: eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială.

Obiectiv specific: reducerea erorii și fraudei prin efectuarea de inspecții tematice privind stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială persoanelor încadrate într-un grad de handicap.

La nivelul județului Alba, prima etapă a controlului s-a desfășurat în perioada 27.03.2017-28.04.2017, și a vizat verificarea eligibilității persoanelor cu certificate de încadrare și tip de handicap, beneficiare de indemnizațiile corespunzătoare, dintr-un eșantion format din 40 persoane, precum și colectarea informațiilor referitoare la beneficiarii care obțin drepturi ca urmare a neîncadrării corespunzătoare în grad și tip de handicap.

Din verificarea administrativă a dosarelor persoanelor cu handicap din eșantionul selectat și din verificarea în teren, echipa de control a constatat inexistența dosarelor care au stat la baza încadrării în grad de handicap, pentru un număr de 7 persoane încadrate într-un grad de handicap, care dețin certificate de încadrare în grad de handicap, eliberate înainte de anul 2000, precum și 2 persoane încadrate în gradul grav de handicap (vizual), care au obținut permise auto, ulterior încadrării în grad și tip de handicap.

În aceste condiții inspectorii sociali au propus spre reevaluare un număr de 9 persoane de către Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, urmând ca în funcție de rezultatul evaluării, să se confirme, sau nu, suspiciunea încadrării necorespunzătoare în grad de handicap și primirea de drepturi necuvenite.

Printre alte nereguli, inspectorii sociali au constatat din verificarea tuturor registrelor privind procesele verbale de ședință ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte Handicap Alba (CEPAH) desfășurate în perioada 2014—aprilie 2017, făptul că, deși în conformitate cu prevederile legale în domeniu Comisile de Evaluare a Persoanelor Adulte Handicap au obligativitatea de a se întruni o dată pe săptămână în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare la convocarea președintelui, CEPAH Alba nu a respectat aceasta obligativitate în luna august, a fiecărui an verificat. În această lună(august) din perioada verificată, au fost susținute doar 1, maxim 2 ședințe ale CEPAH Alba, nerespectându-se prevederile legale în acest sens, fapt care ar putea conduce la afectarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Ca urmare a acestei nereguli, Consiliul Județean Alba a fost sancționat cu avertisment scris și s-a acordat un termen de implementare a măsurii pentru luna septembrie 2017.

Distribuie

Un comentariu

Lasă un comentariu

Top