(P) Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale – Fortunatis implementează proiectul ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”

0

În luna februarie 2018 a fost lansat proiectul ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și incluziune socială cu populație de etnie romă localizate în Unitatea  administrativ-teritorială Miercurea Sibiului, prin implementarea de măsuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Pentru realizarea acestui scop, Asociația pentru Dezvoltarea Economiei  Sociale – Fortunatis, din Apoldu de Sus, beneficiar al proiectului, reprezentantă de managerul de proiect, Maria Ciociu, alături de partenerii – Unitatea administrativ-teritorială Miercurea Sibiului, Liceul tehnologic ”Ilie Măcelariu” din Miercurea Sibiului, Global Commercium Development SRL și Acquisition Career Management SRL –  au depus un efort considerabil timp de aproape 2 ani și 9 luni, în care s-au confruntat cu diverse provocări, unele mai mari, altele mai mici, toate duse la bun sfârșit.

Desigur, ca în toată lumea, și în Miercurea Sibiului, ultimele 6 luni au fost cele mai grele, fiind puternic influențate de pandemia de Covid-19.

Suntem alături de managerul proiectului, Maria Ciociu, care ne spune că ”Cea mai mare provocare a fost și rămâne – păstrarea sănătății participanților la activitățile proiectului, deopotrivă, beneficiari și angajați. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, la nivelul parteneriatului, s-au implementat măsuri concrete pentru informarea beneficiarilor și personalului propriu, igienizarea și asigurarea spațiilor de desfășurare a activităților cu materiale de igienă și substanțe dezinfectante, măsuri de asigurare a distanței fizice între participanții la activități și de utilizare a mijloacelor de protecție individuală, redimensionarea unor activități și decalarea programului orar astfel încât să funcționeze circuite sigure de acces la activități, iar o parte dintre activități au fost transferate în mediul online sau au fost realizate în sistem combinat, atât în mediul online cât și offline.”

Provocările cu care se confruntă proiectul au fost și rămân în continuare semnificative, în special în organizarea activităților pentru persoanele care nu au acces la mediul online sau care nu au cunoștințele și deprinderile necesare derulării unor activități în acest mediu. De asemenea, o provocare permanentă este asigurarea condițiilor optime pentru derularea unor activități care nu pot fi desfășurate la întregul potențial în mediul virtual, cum ar fi: evenimentele anti-discriminare, susținerea, dezvoltarea și monitorizarea a 21 de mici afaceri înființate prin proiect și aflate la început de drum, programele educaționale cu copii, excursii, tabere, întâlniri creative, work-shop-uri și alte activități, care au fost proiectate tocmai pentru a facilita conexiunile, coeziunea, unitatea și schimbul economico-social și cultural între participanți și care să contribuie la îndeplinirea scopului final al proiectului – dezvoltarea comunității marginalizate. Cu toate aceste greutăți, proiectul merge înainte și nu lasă pe nimeni în urmă.

Managerul de proiect, Maria Ciociu, ne informează că ”echipa de implementare este mobilizată și proiectul furnizează, în continuare, servicii care vizează – creșterea accesului la servicii sociale, socio-medicale si medicale pentru 800 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și crearea unui centru multifuncțional de asistență integrată prin intermediul căruia vor fi furnizate 17 servicii gratuite comunității; – îmbunătățirea accesului la educație pentru 300 de copii din comunitate, prin asigurarea de materiale suport pentru învățare și participarea la diverse activități extrașcolare precum seminarii, workshop-uri, întâlniri, ateliere creative, excursii tematice, s.a.; – îmbunătățirea accesului la servicii integrate de asistență și sprijin pentru ocupare în vederea identificării unui loc de muncă, inclusiv prin participarea la programe de formare profesională; – dezvoltarea spiritului antreprenorial prin asigurarea de servicii de formare, consiliere, consultanță și mentorat și monitorizarea a 21 de noi afaceri înființate în comunitatea marginalizată; – îmbunătățirea condițiilor de locuit prin racordarea locuințelor la utilități pentru aproximativ 50 de persoane din comunitate și reglementarea actelor pentru 10 gospodării; – dezvoltarea spiritului civic și implicarea activă a oamenilor din comunitate în activitățile derulate în cadrul proiectului – reducerea discriminării persoanelor dezavantajate, prin derularea unei campanii integrate de comunicare în domeniul nediscriminării adresată persoanelor din comunitate.”

Unele dintre rezultatele proiectului au fost atinse deja, unele sunt în curs de realizare, iar altele le vom măsura la finalul proiectului. Până la această dată:

  • 314 copii in risc de sărăcie au fost selectați in proiect și beneficiază de servicii integrate, inclusiv subvenții, rechizite, hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte;
  • peste 300 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială (șomeri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de muncă etc.) beneficiază de servicii de ocupare;
  • 56 de persoane au obținut un loc de muncă, din care 27% de etnie romă;
  • peste 160 de persoane din grupul țintă au dobândit o calificare, din care 27% de etnie romă;
  • 21 de beneficiari au primit subvenții (ajutor de minimis), în valoare de maxim 25.000 euro fiecare, din care 27% de etnie romă;
  • 1 Centru multifuncțional de asistență integrată este în curs de renovare și dotare în Miercurea Sibiului;
  • aproximativ 550 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata au beneficiat de servicii integrate.

Provocările sunt mari. Proiectul merge înainte, iar noi, alături de el și, mai ales, alături de oamenii implicați, cu încredere, curaj și multă speranță că viața noastră, a tuturor, va fi mult mai bună.

Proiectul ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, cod SMIS 115001, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Un advertorial elaborat în cadrul campaniei pentru nediscriminare din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Cod SMIS 115001.

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Distribuie

Lasă un comentariu

Top