Acuma răsfoiți: comuna Ighiu

Local
1

Unitatea administrativ teritorială comuna Ighiu, județul Alba invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii , care au sediul pe raza comunei Ighiu , care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350 / 2005 să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul : sport