CFR Călători, DREPT LA REPLICĂ : Afirmația “CFR pune în pericol viața călătorilor” este una tendențioasă, nejustificată și nu în ultimul rând lipsită de responsabilitate față de românii care folosesc trenul ca mijloc de transport.

1

CFR Călători, prin prezenta, solicită dreptul la replică, ca urmare a apariţiei materialului  ‘CFR pune în pericol viața călătorilor’,  publicat marți, 19 decembrie  2017.

Afirmația “CFR pune în pericol viața călătorilor” este una tendențioasănejustificată, FALSĂ și nu în ultimul rând lipsită de responsabilitate față de românii care folosesc trenul ca mijloc de transport. CFR Călători NU poate pune viața pasagerilor în pericol întrucât orice revizie capitală, reparație planificată/modernizare a materialului rulant motor sau remorcat este urmărită în permanenţă pe întreg fluxul de reparaţie/modernizare de către personal tehnic specializat. La finalul serviciilor de reparaţie/modernizare, se efectuează recepţia tehnică finală a întregului vehicul, proces care presupune verificări/încercări tehnice specifice cu privire la conformitatea cerinţelor standardelor tehnice de calitate şi inclusiv probe tehnice şi de parcurs în vederea punerii în circulaţie a materialului rulant.

Prin documentaţiile tehnice întocmite în vederea iniţierii procedurilor legale de achiziţie a acestor servicii, s-a urmărit tocmai ca efectuarea reparaţiilor să fie realizată la nivelul corespunzător de exploatare, siguranță și confort al călătorilor, nicidecum „reparaţie de cârpeală” după cum tendențios se afirmă în articol. Pentru piesele și subansamblele care se vor înlocui cu ocazia Reviziei de tip R8 sunt prevăzute, în cadrul documentației tehnice, explicit condițiile de admisibilitate a acestora, fluxul de reparaţie urmând a fi supravegheat în permanență de către reprezentanţii CFR Călători. În consecință, ceea ce relatați în materialul publicat: “trenurile Săgeată Albastră vor fi cârpite cu piese vechi sau de proveniență dubioasă, ca urmare a unui contract suspect” nu are niciun fundament REAL.

Totodată prin cerinţele de calificare, în mod clar nu pot participa la licitaţie societăţi care nu sunt certificate în vederea efectuării acestui tip de reparaţie, certificări care sunt acordate doar de către Autoritatea Feroviară Română (AFER). La procedurile de licitație poate participa orice firmă certificată AFER, nediscrimatoriu, conform reglementărilor legislației în vigoare.

De asemenea, nu este adevărată nici afirmația dumneavoastră potrivit căreia “CFR Călători a încheiat un contract cadru cu firma Remarul 16 Februarie SA”. Până la această dată, CFR Călători nu a încheiat niciun acord cadru pentru  “revizie tip R8” a trenurilor Săgeată Albastră, cum eronat se afirmă în materialul publicat, deoarece Electroputere VFU Pașcani SA (cel de-al doilea ofertant în procedura de licitație) a formulat plângere la Curtea de Apel București împotriva Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, acest dosar aflându-se în curs de soluționare.

Așadar, CFR Călători a asigurat un climat legal, în condiţii de transparenţă  totală, pentru societățile reparatoare de profil interesate, iar condiţiile tehnice impuse sunt precise, nu lasă loc de interpretări în modalitatea de efectuare a reparaţiilor, având ca principal obiectiv calitatea și siguranța pasagerilor care utilizează serviciul public de transport feroviar de călători.

Context:

În luna mai 2017 a fost inițiată procedura  de „licitaţie deschisă online” având ca obiect “Revizie tip R8 la automotoarele DESIRO SR20D – Revizie Capitală şi alte servicii  constatate pe fluxul tehnologic în prezenta Recepţiei CFR”, prin publicarea anunţului de participare nr. 176350/20.06.2017 pe site-ul www.e-licitatie.ro. Până la data limită de depunere 17.08.2017, ora 16:00, au fost depuse doar două oferte: Remarul 16 Februarie SA şi Electroputere VFU Paşcani SA. În urma evaluării ofertelor depuse, de către comisia de evaluare, numită conform prevederilor art. 132 alin. (1) din HG 394/2014, a fost desemnat câștigător ofertantul Remarul 16 Februarie SA, cu valoarea totală de 146.985.710,29 lei, fără TVA, reprezentând 85,10% din valoarea estimată. Valorile ofertate și preturile unitare ale ambilor operatori economici se răgăsesc în Raportul procedurii nr. D71/3/2802/11.09.2017, fiind atașat anunţului de participare nr. 176350/20.06.2017. Comunicarea privind rezultatul procedurii a fost contestată la Consiliul Naţional de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), în data de 11.10.2017 de către Electroputere VFU Pascani SA.  CNSC, prin Decizia nr. 3098/C4/3663/22.11.2017, a respins contestația formulată de Electroputere VFU Pașcani SA ca nefondată. Atât Contestația nr. 6348/05.10.2017 cât și Decizia CNSC nr. 3098/C4/3663/22.11.2017 au fost publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro. Electroputere VFU Paşcani SA s-a prevalat de prevederile art. 29, alin. (1) din Legea nr. 101/2016, formulând plângere la Curtea de Apel București împotriva Deciziei CNSC, nr. 3098/C4/3663/22.11.2017, dosarul fiind în curs de soluționare.

 

În virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea, cu celeritate, în 24 de ore, conform uzanțelor și deontologiei profesionale a jurnaliștilor, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanţelor în drept să se pronunţe asupra prejudiciilor de imagine aduse CFR Călători.

ANCHETĂ GIP – CFR pune în pericol viața călătorilor ! Trenurile Săgeata Albastră vor fi cârpite cu piese vechi sau de proveniență dubioasă, ca urmare a unui contract suspect.

Distribuie

Un comentariu

Lasă un comentariu

Top