Amenzi de peste 130.000 lei și 27 avertismente, date de inspectorii ITM Alba

0

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a desfășurat, în săptămâna 12 –17 aprilie 2021, acțiuni de control care au vizat respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și al relațiilor de muncă, aplicând pentru neregulile constate, în total 4 amenzi în valoare de 121.500 lei, din care 3 amenzi în valoare de 120.000 lei, pentru 6 persoane depistate practicând munca “la negru”, și un număr de 27 avertismente.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

În perioada raportată inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba, împreună cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 76 unități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov.2.pe raza județului Alba.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 12 –17.04.2021, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 49

Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 486

 Din care – femei: 208

Număr deficienţe constatate:

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 8

 Din care:

– 4 avertismente.

– 4 amenzi în cuantum de 121.500 lei (din care 3 amenzi în valoare de 120.000 lei, pentru 6 pers. depistate în lucru fără forme legale de angajare).

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

Netransmiterea în termenul legal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților;

Neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;

Neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

Neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

Netransmiterea în termenul legal în Revisal a modificărilor intervenite în

Executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 37

Număr deficienţe constatate: 90

Număr de măsuri dispuse: 90

Angajatori sancționați: 19

Nr. sancţiuni aplicate: 26 din care:

23 avertismente;

 3 amenzi în valoare de 12.500 lei;

Nr. sistări: 1

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

În perioada aprilie – noiembrie 2021, Inspectoratul Teritorial de Munca Alba va desfăşura o campanie de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

Pentru cei interesaţi detaliile se regăsesc pe site-ul ITM Alba, acestea putând fi vizualizate pe link-ul:

http://www.itmalba.ro/fisiere/metodologie_constructii.pdf.
Distribuie

Lasă un comentariu

Top