ANUNT PUBLICITAR : Societatea CUPRU MIN S.A. organizeaza licitatie deschisa pentru achizitia ELECTROPOMPE ALIMENTARE APA INDUSTRIALA.

0

Societatea CUPRU MIN S.A. cu sediul in Abrud , str. P-ta Petru Dobra nr.1, jud.Alba, tel. 0258-780083, fax 0258-780296, email office@cuprumin.ro , procurement@cuprumin.ro organizeaza licitatie deschisa pentru achizitia ELECTROPOMPE ALIMENTARE APA INDUSTRIALA. Produsul va fi livrat la Uzina de Preparare  com.Lupsa, sat Musca,FN. Durata contractului : 6 luni. Data limita de depunere a plicului : 19octombrie 2017 ora 09.00 la sediul societatii-serv.administrativ,plicurile primite dupa data/ora stabilita nu vor fi luate in considerare . Data limita de primire a solicitarilor de clarificari privind continutul documentatiei de atribuire este 06octombrie 2017 ora 16.00. Data limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari este de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Ofertele vor fi depuse in limba romana, cu valabilitate de 90 zile de la deschidere. Deschiderea plicurilor va avea loc pe data de 19octombrie 2017 ora 10.00 la sediul societatii. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire se poate obtine gratuit de la biroul achizitii , in baza unei solicitari scrise care va cuprinde toate datele de identificare fiscala si de contact ale operatorului economic interesat. Documentatia de atribuire se poate ridica personal, prin curier imputernicit sau  se trimite prin email.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top