ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a SC ARIESUL SA

0

In conformitate cu dispozitiile legii nr. 31/1990 republicata si a actului constituiv al societatii, Administratorul unic  convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a SC ARIESUL SA cu sediul in Cimpeni, str. Valea Bistrei, nr.1, jud. Alba, avand nr. de inregistrare la ORC Alba J01/165/1991; CUI RO 1767649,  pentru data de 29.05.2017 ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor ca data de referinta la sfarsitul zilei de 09.05.2017.

 

Adunarea Generala Ordinara este convocata cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorului pentru exercitiul financiar 2016
  2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 si repartizarea profitului
  3. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar aferent anului 2016
  4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 pe baza raportului administratorului.
  5. Aprobarea datei de 12.06.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA a societatii.
  6. Aprobarea imputernicirii d-lui Timonea Gheorghe de a duce la indeplinire prezenta Hotarare
  7. Diverse

 

In cazul neintrunirii cvorumului cerut de lege AGOA se convoaca pentru data de 30.05.2017, ora 12 la sediul societatii

Distribuie

Lasă un comentariu

Top